Право

Затворите в Белене и Плевен подписаха споразумение за сътрудничество със затвор в Норвегия

Концептуалният проект за създаването на два пилотни „зелени затвора“ в България вече е на финалната права. Под споразумението за побратимяване между българските места за лишаване от свобода в Белене и в Плевен и норвежкият затвор Она, подписи положиха началниците на трите затвора, информира Министерството на правосъдието. Церемонията се състоя в Кралство Норвегия, близо до гр. Ставангер, където се намира и затворът, от който България ще черпи пряко опит.

Фокусът на бъдещите действия е поставен както върху инфраструктурни мерки, така и върху обучителни дейности за лишените от свобода и персонала, ориентирани към придобиване на знания и умения в областта на „екологичната“ икономика. Норвежката корекционна служба вече е интегрирала тези концепции в своите затвори в областта на селското стопанство, биоземеделието, здравословните продукти, използването на самоподдържащи се енергийни ресурси и създаването на здравословна затворническа среда. Според норвежките партньори, екологизацията на затворите предоставя възможност за създаване на по-ефективни пенитенциарни заведения, в които намаляването на потреблението на енергия и ангажирането на лишените от свобода с трудова заетост, образование и обучение за подготовка за работа в нововъзникващата зелена икономика, намалява разходите на финансови и човешки ресурси.

От българска страна споразумението бе подписано от ст. комисар Стефан Стефанов – началник на затвора в Плевен и ст. комисар Павлин Камбуров – началник на затвора в Белене, от норвежка – от Лейф Магне Висте – директор на затвора Она. На церемонията присъстваха още ресорният заместник-министър на правосъдието Георги Николов, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов, експерти от ГДИН и от Норвежката корекционна служба.

Тази инициатива е възможна по линия на ГДИН, която е партньор по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонда за двустранни отношения на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 за „Разработване на концептуален проект за укрепване на двустранното сътрудничество между Норвежката корекционна служба и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ чрез създаване на два пилотни „зелени затвора“.

Визитата в Норвегия продължава с двустранни срещи, на които ще бъдат обсъждани настоящи и бъдещи съвместни дейности, както и посещения на други затвори.

Подобни новини

Back to top button