Общинска и държавна администрацияТуризъм

Първо заседание проведе новият състав на Съвета по въпросите на туризма при Община Плевен

Първо заседание проведе в края на миналата седмица новият състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Плевен. Негов председател вече е г-жа Елина Димитрова – Заместник-кмет „Хуманитарни дейности”, заместник-председател – Анелия Дечева – началник-отдел „Култура и туризъм”, Анатоли Димитров – служител в Туристическия информационен център – остава секретар на Съвета. В състава са включени директори и заместник-директори на културни институти, директорът на Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, председателят на Браншовата бизнес камара, туроператори, хотелиери, представител на ТД „Кайлъшка долина”, експерти от Общинската администрация.

Членовете на Консултативния съвет обсъдиха и приеха Отчет за дейността в направление „Туризъм” за 2023 г. Те разгледаха и проект на Програма за развитие на туризма в община Плевен за настоящата 2024 г. Бяха направени и подкрепени с гласуване редица промени, касаещи завишаване на средствата за събития, рекламни материали и участия в туристически борси. Последна дума ще има Общинският съвет – Плевен, който предстои на своя сесия да одобри окончателен вариант на Програмата.

Подобни новини

Back to top button