ЗдравеОбществоСоциални

В община Плевен увеличават двойно средствата за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми

В община Плевен се увеличават двойно средствата, които се отпускат за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, като съответната сума става от 500 на 1000 лв. за лице. За решението, прието от Общинския съвет информира на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Плевен председателят на местния парламент доц. д-р Иван Малкодански.

„Увеличаваме средствата от 500 на 1000 лв., които също са недостатъчни, но са стъпка в правилната посока. Надявам се с течение на времето тази суми да се увеличава. Средствата се предоставят за извършване на необходимите изследвания, предшестващи инвитро процедурите“, коментира доц. д-р Малкодански.

С решение на местния парламент бе избран състав на комисия за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани в общината, председател на комисията е доц. д-р Бисер Борисов. Съгласно действащите в момента правила, кандидатите за финансово подпомагане трябва да отговарят на няколко основни критерия: Да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен и за период не по-малко от една година от датата на кандидатстване; Да нямат родствена връзка по права линия и до четвърта степен по съребрена линия; Да не са поставени под запрещение; Наличие на репродуктивен проблем. Въз основа на решение на комисията, кметът на Общината, в 7-дневен срок от получаването на протокола от заседанието, издава удостоверение за финансово подпомагане на заявителя. Той от своя срана представя издаденото удостоверение в посочено в него лечебно заведение. Правото за финансово подпомагане се погасява, ако след изтичане на едномесечен срок от издаване на удостоверението, същото не е потърсено и заявителят може да кандидатства отново за финансиране по реда на действащите правила. Община Плевен подпомага финансово граждани с репродуктивни проблеми повече от 10 години. Средствата за това се планират ежегодно с общинския бюджет, като предвидената сума за 2024 г. е в размер на 39 000 лв. и при необходимост може да бъде увеличена. Справка в годините назад показва, че средно между 50 и 55 лица с репродуктивни проблеми кандидатстват годишно за такава финансова подкрепа. Заявителите подават документи в Центъра за административно обслужване на граждани в Плевен, който се намира на адрес: пл. „Възраждане“ №4.

Подобни новини

Back to top button