ЕкологияСвета

Нови правила в ЕС за пластмасовите опаковки, депозитът за бутилки става задължителен

Eвропейските институции се договориха за забрана на различни видове пластмасови опаковки за еднократна употреба от 2030 г., което ще доведе до отпадането на опаковките на плодове и зеленчуци в супермаркетите, на дозите подправки в ресторантите, на малките бутилки козметика в хотелите, както и на термосвиваемите защитни обвивки за куфари на летищата.

Споразумението, което е натоварено с много изключения, отваря пътя за окончателното приемане на промените в директивата за опаковките и отпадъците от опаковки от Европейския парламент и от Съвета на ЕС преди европейските избори през юни и влизането в сила на новите правила от 2026 г.

Късно в понеделник беше постигнато принципно споразумение поне 10% от тарата за алкохолни и безалкохолни напитки да е с многократна употреба до края на десетилетието, както и да се забранят смятаните за канцерогенни пер- и полифлуорирани алкилови вещества (PFAS) в опаковките на храните.

Предвижда се всички опаковки да подлежат на рециклиране, с изключение на тези от леко дърво, корк, текстил, каучук, керамика, порцелан или восък.

Изчезващи опаковки

Съгласно споразумението определени формати на пластмасови опаковки за еднократна употреба, като опаковки за непреработени пресни плодове и зеленчуци (мрежи, тарелки), опаковки за храни и напитки, консумирани в кафенета и ресторанти, индивидуални порции (напр. за подправки, сосове, сметана, захар), мини опаковки на тоалетни продукти и термосвиваеми опаковки за куфари на летищата да бъдат забранени от 1 януари 2030 г.

Ще отпаднат и много леките пластмасови торбички (под 15 микрона), освен ако не се изискват от хигиенни съображения или се предоставят като първична опаковка за насипна храна, за да се предотврати разхищаването на храна.

Рециклирани бутилки

Определят се нови задължителни цели за повторна употреба за 2030 г – поне 10%, и индикативни цели за 2040 г. Те варират в зависимост от вида на опаковката: алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на вино и ароматизирани вина, мляко и други бързо развалящи се напитки), транспортни и търговски опаковки (с изключение на опаковки, използвани за опасни товари или широкомащабно оборудване и гъвкави опаковки в пряк контакт с храни) и групови опаковки. Картонените опаковки също са освободени от новите изисквания.

Споразумението въвежда обща подновяема петгодишна дерогация от постигането на целите за повторна употреба, но тя ще е възможна само за държави, напреднали в рециклирането на отпадъците.

Микропредприятията също са освободени от изискванията за повторна употреба на бутилки.

Чешмяна вода

По искане на европарламента в променената директива беше записано, че националните власти трябва да въведат стимули за ресторанти, столове, барове, кафенета и кетъринг услуги да сервират чешмяна вода.

Това трябва да става безплатно или срещу ниска такса за обслужване, в посуда за многократна употреба или за многократно пълнене, например в стъклени или керамични чаши и кани.

Въпреки усилията сервирането на чешмяна вода не можа да стане задължително и ще зависи от добрата воля на собствениците на заведенията за обществено хранене и от насърченията на властите.

Безплатни собствени опаковки

След 2026 г. фирмите, произвеждащи храна за вкъщи, трябва да предлагат на клиентите възможността да носят собствени съдове, които да бъдат напълнени със студени или топли напитки или готова храна, без допълнително заплащане. Освен това до 2030 г. дейностите за вкъщи трябва да предлагат 10% от продуктите в опаковъчни формати, подходящи за повторна употреба.

Новите правила ще определят максимален коефициент на празно пространство от 50% в групирани опаковки, опаковки за транспорт и в електронната търговия. Производителите и вносителите ще трябва да гарантират, че теглото и обемът на опаковките са сведени до минимум, с изключение на дизайна на защитени опаковки, който вече е бил под защита към влизането в сила на регламента.

Системи за връщане на депозити

Съгласно новите правила до 2029 г. държавите членки трябва да осигурят разделното събиране на най-малко 90% от пластмасовите бутилки за еднократна употреба и кенове. За да постигнат тази цел, от тях се изисква да създадат системи за връщане на депозити за тези опаковъчни формати. Минималните изисквания няма да се прилагат за системи, които вече са въведени преди влизането в сила на регламента, ако те са в състояние да постигнат 90% до 2029 г.

Държавите все пак получиха възможност да се откачат от депозитните системи, ако към 2026 г. са достигнали 80% разделно събиране на отпадъци и ако представят план за 90% разделно събиране.

ЕС има правила за опаковките от 1994 г. и въпреки че те са преразглеждани няколко пъти, се оказаха недостатъчни да намалят произвежданите опаковките и отрицателното им въздействие върху околната среда. Отпадъците от опаковки продължават да се увеличават по-бързо от рециклирането им. През последното десетилетие количеството отпадъци от опаковки се е увеличило с близо 25% и се очаква да нарасне с още 19% до 2030 г. За отпадъците от пластмасови опаковки очакваното увеличение е 46% до края на десетилетието.

dnevnik.bg

Подобни новини

Back to top button