Образование

1 831 заявления за явяване на матура са подадени в областта

Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година, за сесия май-юни са регистрирани общо 1831 заявления от 45 училища в област Плевен, в които се осъществява обучение в XII клас. За това информират в интернет страницата си от РУО – Плевен.

За първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература, който ще се проведе на 17 май 2024 г. са заявили желание 1790 зрелостници.

За вторите държавни зрелостни изпити, които ще се проведат на 20 май 2024 г., са заявили желание 766 зрелостници за явяване по учебен предмет от профилираната подготовка, по избор и 888 зрелостници са заявили държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

От заявените изпити по предмет от профилираната подготовка най-голям е броя на желаещите да се явят на матура по английски език – 314 зрелостници и по География и икономика – 159 зрелостници, след тях се нареждат по брой желаещи заявилите Биология и здравно образование – 67, Философия – 65, История и цивилизации – 53, математика – 41, Информационни технологии – 21, Предприемачество – 14, Информатика – 10, Музика – 6, Химия и опазване на околната среда – 4, Немски език – 5, Френски език – 3, Физика и астрономия – 2 и по един заявили Испански език и Руски език.

За допълнителните изпити по желание на ученика са заявили желание 68 зрелостници, от тях двама са посочили учебен предмет за валидиране на компетентности по чл. 167, ал.1, т.2 от ЗПУО, а трима са заявили по два учебни предмета. Най-голям е броят на зрелостниците, желаещи да се явят на допълнителните зрелостни изпити по Биология и здравно образование – 16 и География и икономика – 15 от общообразователната подготовка.

Подобни новини

Back to top button