Общество

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни проведе среща с ученици в Езиковата гимназия

 Какво трябва да направим, ако сме жертви на училищен тормоз, какви са правата ни и възпитателните мерки, които могат да бъдат наложени на виновниците – това бяха част от въпросите, обсъдени на среща с ученици от 11 д клас в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“, гр. Плевен. Дискусията е по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и първата от поредицата планирани такива в училищата в общината.

„Идеята на тази среща е да представим дейността на комисията и да запознаем подрастващите с възможностите, които имат в нейно лице за защита, помощ и съдействие. Радвам се, че имам насреща умни и будни деца, които не са равнодушни към темата и искат да знаят повече по тези въпроси“, заяви Добромир Банджаков – главен юрисконсулт в Община Плевен и член на комисията. В началото на срещата той представи накратко пред единадесетокласниците структурата на комисията, нейните задачи и дейност: „Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организира и координира социално-превантивната дейност в общината, като издирва и установява, съвместно с инспектора от Детска педагогическа стая и дирекция „Социално подпомагане“, малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ. Дейността на комисията включва и налагане на възпитателни мерки на малолетните и непълнолетните, извършили противообществени прояви и престъпления. Друга наша задача е да следим отблизо поведението на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителни домове, както и на осъдените условно или предсрочно освободени от поправителния дом. Освен това, подпомагаме родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. Налагаме и мерки на родителите или лицата, които ги заместват, за които се установи, че не полагат допълнително грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществена проява или престъпление. Тези мерки включват: предупреждение, задължаване да посещават социално-организирани беседи и консултации и глоба от 50 до 1 000 лв.“

По време на разговора специално внимание бе обърнато и на ранната превенция и откриване на симптомите за извършване на криминални деяния от подрастващите – работата в училище с директорите и педагогическото ръководство, с педагогическите съветници и класните ръководители, с родителските съвети и училищните настоятелства. Към комисията работят обществени възпитатели, които имат за задача да помагат както на подрастващите, така и на техните родители, за да се справят с проблема.

Вниманието на учениците бе насочено и към възпитателните мерки, предвидени в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Интересна част от срещата бяха и ролеви игри, по време на които тийнейджърите решаваха казуси по възпитателни дела.

Телефонните номера, на които всеки може да сигнализира при нужда от помощ, са:

       -Националната телефонна линия за деца 116 111;

       -Национална телефонна линия за изчезнали деца 116 000;

       -Национална телефонна линия за борба с трафика на хора 0800 20 100;

       -телефон 112 или най-близкото управление на МВР;

       -отдел „Закрила на детето – Плевен – 064/882 730.

Подобни новини

Back to top button