Изкуство

Плевенският театър е партньор в концепция за модернизиране на културната инфраструктура в страната

Подборът продължава с обществено обсъждане, което ще се проведе на 21 март от 11 ч. в камерната зала на театъра

Концепция за подпомагане на сценичните изкуства с използване на инструмента за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ премина успешно проверката за административно съответствие и допустимост. Водещ кандидат е НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, а плевенският Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ е част от консорциума партньори.

Основната идея на инвестициите в културната и образователната инфраструктура в девет театрални комплекса в шестте планови региона в страната е да се интегрират различните културни обекти в една обща цел за създаване на качествени културни центрове.

За осъществяването на всички дейности от концепцията са необходими, според партньорите, общо 7 812 850 лв. безвъзмезна финансова помощ от Програма „Развитие на регионите“. Малко над 3,4 млн. лв. от безвъзмездните средства ще се инвестират в обновяване на сценичната механизация и техника в театъра в Плевен и за обучение за използване на доставеното оборудване. Предвидено е собствено финансиране в размер на 218 400 лв. (6%), с което общата стойност на инвестициите в Плевен възлиза на 3 640 000 лв.

Освен новото оборудване за учебните звена на НАТФИЗ, за театър „Българска армия“, за Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов“ и за театрите в Пловдив, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Търговище и Казанлък, концепцията предвижда създаването на ключов регистър на материално-техническата база на сценичните обекти в България. Отговорният партньор за изпълнението на тази дейност е Министерството на културата, а размерът на инвестицията е 550 хиляди лв. Ще се разработи методология за национално картографиране на материално-техническата база на театри, музикални театри, опери, оперети, кина със сцени и читалища, след което проучването ще обхване всички обекти, независимо от формата на собственост. За целта е планирано провеждането на лични интервюта и фокус-групи. Ключовият регистър на сценичните обекти в България ще включва информация за имотите и собствеността, регистър на сценичното и озвучителното оборудване, на музикалните инструменти и на техническия персонал. Събраната информация ще бъде анализирана, за да се изведат предложения за подобрения. Ще се разработи задание за създаване на софтуер, който да обработва информацията в регистъра.

Всяко заинтересовано лице или страна, може да се запознае подробно с планираните дейности на https://www.eufunds.bg/bg/node/15079,

и да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Плевен [email protected] (не по-късно от три дни след общественото обсъждане),

да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки анкета онлайн на https://forms.gle/NWSxL4TFxzMxy1JB9, и

да се включи в събитието за обществено обсъждане на 21 март 2024 от 11 ч. в камерната зала на ДКТ „Иван Радоев“.

До 26 март включително ще са отворени анкетите и за другите три концепции за интегрирани териториални инвестиции с проекти в област Плевен:

За „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ с водещ кандидат МУ – Плевен на https://forms.gle/DzJ5AfPoksa9gH1f6;

За „Концепция за интегрирано развитие на територията на общините Долна Митрополия, Долни Дъбник и Гулянци – партньорство за развитие на местния потенциал“ с водещ кандидат Община Долна Митрополия на https://forms.gle/q8JL6G7nsd5Ung8s6;

За „Развитие на дуалната система за обучение в ПГМЕТ – Плевен“ на https://forms.gle/7e78Rvad2PRk6N7fA.

Подобни новини

Back to top button