Общинска и държавна администрацияПолитика

Плевен възстановява членството си в Асоциацията на дунавските общини

Плевен възстановява членството си в Сдружението с нестопанска цел „Асоциация на дунавските общини „Дунав“. За решението, прието от Общинския съвет, информира председателят на местния парламент доц. д-р Иван Малкодански.

Плевен е член на тази асоциация от 2013 г. и редовно е заплащал членския си внос до края на календарната 2020 г. С решение от м. март 2021 г. на Общинския съвет в предходния мандат, членството на Общината в асоциацията е прекратено с мотив, че „…през последните години участието на Плевен е било сведено до „формално присъствие на събрания, без реална практическа полза за решаване на конкретни проблеми в общината“.

„През 2021 г. е утвърдена Визия за развитието на Асоциацията за периода до 2030 г. с посочена основна задача общо развитие на целия Дунавски регион. В тази връзка, считам за целесъобразно Плевен да поднови участието си в асоциацията, за да може съвместно с останалите общини от региона да реализира успешни проекти. Подобно сътрудничество винаги е полезно и колегите в Общинския съвет подкрепиха това мое виждане с решението си“, коментира доц. д-р Малкодански.

Съгласно настоящото решение на Общинския съвет, прието с 33 гласа “за“, Плевен възстановява членството си Асоциацията на дунавските общини, като Общината ще бъде представлявана от кмета д-р Валентин Христов – делегат в Общото събрание, и от председателя на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански – заместник-делегат в Общото събрание. В 14-дневен срок кметът д-р Христов трябва да внесе и писмено заявление за придобиване на членството до Управителния съвет на Асоциацията.

Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ е основана в началото на 1993 г., като сдружение на общинските власти в крайдунавския регион. Основна й цел е създаване на обща концепция за развитието на крайдунавския регион, както и сътрудничество с всички заинтересовани страни на територията. АДО последователно разширява дейността си и към момента в нея членуват 34 общини. От област Плевен членове на асоциацията са общините Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Кнежа, Левски, Никопол и Червен бряг.

Подобни новини

Back to top button