ПолитикаПроблемиУслуги

Експертен съвет ще търси трайно решение за водоснабдяването на Плевен

Експертен съвет под ръководството на министъра на регионалното развитие и благоустройството с участието на специалисти, в това число и от научните институти, ще търси трайно решение на проблема с водоснабдяването на Плевен. Това съобщи регионалният министър в оставка Андрей Цеков (на снимката) по време на парламентарния контрол, в отговор на питане на плевенския депутат Свилен Трифонов. Г-н Трифонов е отправил 3 въпроса към министъра: 1. Какви действия са предприети от МРРБ във връзка със справянето с проблема с водоснабдяването на Плевен през летните и есенните месеци?; 2. Търсят ли се алтернативни източници за снабдяване с допълнителни количества и правят ли се съответните проучвания в тази посока?; 3. Предвидени ли са средства за обновяване на съществуващата водопреносна мрежа и какви са целевите резултати в посока намаляване на загубите при преноса на вода, в процентно отношение?

Министър Цеков посочи, че са набелязани две групи мерки за решаването на поставения проблем. Първата, която има по-глобален характер, е свързана с регионалното прединвестиционно проучване и проектите по новата програма „Околна среда“, но там инвестициите, предвидени за агломерация Плевен, в по-голямата си част не са концентрирани в града и само около 14 млн. лева са предназначени за подновяване на водоснабдителната мрежа на града. Основният очакван ефект е намаляването на загубите на вода за Плевен с около 7 на сто – от  65,62 на сто на 58,52 на сто загуби, което по думите на министъра не решава проблема.

Краткосрочните мерки за тази година са свързани с увеличаването на капацитета на помпената група Биволаре до около 250-300 литра в секунда. Прогнозата е, че това може да доведе в рамките на две години до ситуация, в която да бъде осигурена вода за периодите на засушаване през лятото, каза министърът.

Подобни новини

Back to top button