Общинска и държавна администрацияСтроителство

В село Обнова беше направена първа копка за подмяна на водопровод

Община Левски, като бенефициент по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Обнова, общ. Левски“ даде днес старт на реконструкцията на съществуваща водопроводна мрежа в селото. За това информират от местната администрация.

Събитието беше приветствано от кмета на Община Левски, Любка Александрова и кмета на Обнова, Анелия Николова. Отец Стефан с тслужи водосвет за успех в прдстоящата отговорна работа.

Проектът „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Обнова,общ. Левски“ е финансиран съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7. 021-0007-C01 от 12. 06. 2023 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Проектът предвижда реконструкция на селищната водопроводна мрежа на с. Обнова, с разваляне и възстановяване на настилки, както и безизкопно полагане на тръби. Общата дължина на водопроводната мрежа, която ще бъде реконструирана, е 10 282,80 м. Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „ИНФРА АЙ СТРОЙ“. Срокът за изпълнение на строителството е 420 календарни дни, считано от откриването на строителната площадка. Строителен надзор на обекта ще се извършва от БУЛКОНС ГРУП ООД.

Проектът е на стойност 2 933 427,77 лв. с ДДС, като финансова подкрепа от ЕС е 100%, от които 85% средства от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и 15% Национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение е 30 месеца от подписване на договора, но не по-късно от 15 септември 2025 г.

Подобни новини

Back to top button