БизнесПазар на трудаПроизводство

Кметовете на Плевен, на общини в Северна България и представители на Бюрата по труда посетиха „Леони“  

Кметът на Плевен д-р Валентин Христов заедно с негови колеги – кметове на общини и представители на дирекции „Бюро по труда“ от областите Плевен и Враца бяха на работно посещение в „Леони“ България. Те се срещнаха с ръководството на завода, посетиха производството и се запознаха с практиката по привличане, обучение и развитие на служители от областния град и от населени места в Северна България, съобщиха от компанията.

По наблюдения на НСИ през четвъртото тримесечие на миналата година делът на безработните спрямо същия период от предходната година отбелязва ръст, преобладава този на мъжете.  Равен шанс за кариерен старт и развитие в завода за кабелни инсталации, открит преди 6 години в Плевен получават всички в над 10 основни професионални сфери, застъпени в завода, споделиха от „Човешки ресурси“. За всички свои нови служители заводът организира теоретична подготовка в обучителния център на ЛЕОНИ. Встъпителният период включва практически занимания, чиято цел е да помогнат на операторите да усвоят основните стъпки при създаването на една кабелна инсталация. След Центъра обучението продължава в реална работна обстановка, където на разположение на новите служители са опитни треньори.

Посетителите бяха впечатлени от съвременните производствени зони, проектирани според всички стандарти за здраве и безопасност и обезпечени със съвременни технологии за производството на висококачествени кабелни инсталации, нужни в автомобилостроенето. Те се запознаха с конкретни постижения в резултат на партньорства на ЛЕОНИ – сред които функционираща столова и наскоро реновирано  общежитие в близост до завода. „Над 70% от доставчиците ни са български и се стремим да затвърдим и увеличим техния дял“, подчерта Андрей Косоухов, директор на ЛЕОНИ България. В рамките на срещата бяха споделени предизвикателства в развиването и задържането на професионалисти за нуждите на аутомотив индустрията. Дискутирани бяха добри практики по приобщаващо включване на служители от уязвими социални групи в работния процес.  Потенциал за сътрудничество при необходимост от реакция спрямо промяна в производствените обеми също бе сред коментираните акценти.

«Считаме, че за бизнеса е важно да съхрани и допринесе към диалога с представителите на местните общности. Демографският аспект при анализ на бизнес рисковете при мащабен работодател не може да бъде подценен. Диалогът с институциите е стратегически важен в този смисъл.  Интересът към нашия производствен процес представлява окуражаваща обратна връзка за постигнатото от завода в годините след основаването му”, обобщи Андрей Косоухов. Той изрази очакване форматът да бъде разширен, за да обхване и посещения на представители на още от близо стоте населени места, с които заводът си сътрудничи.

За групата ЛЕОНИ

ЛЕОНИ е глобален доставчик на продукти, решения и услуги за управление на енергия и данни в автомобилната индустрия. Гамата от продукти включва стандартизирани кабели, специални кабели, кабели за данни, високотехнологични кабелни системи, както и свързани с тях компоненти. Като иновативен партньор и доставчик на решения с отличително развитие и системна експертиза, ЛЕОНИ подкрепя партньорите си към нарастващо устойчиви и свързани мобилни концепции – от автономно  до алтернативни задвижвания и системи за зареждане. Leoni разработва кабелни системи от ново поколение, които редуцират комплексността и позволяват висока степен на автоматизация, например чрез зонална архитектура.  Групата от компании наброява около 95 000 души в 27 страни и генерира консолидирани продажби от 5.1 млрд. евро в 2022 г.

Подобни новини

Back to top button