ОбществоОбщинска и държавна администрация

Проверяват състоянието на язовирите на територията на община Плевен

Комисия, назначен със заповед на кмета д-р Валентин Христов, започва проверка на язовирите общинска собственост на територията на община Плевен. 3aдачата й е за времето от 13 до 15 март да бъде извършен технически преглед на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях и на горния и долния участък на общинските язовири, както и на складовете и аварийните планове за действие при екстремални и аварийни условия.

„Проверката има превантивен характер. Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, два пъти годишно – от 1 март до 30 април и от 1 септември до 30 септември, собственикът, в случая Община Плевен, назначава комисия, която да извърши съответната проверка“, информира инж. Васил Василев – началник отдел „ОМП и информационна сигурност“ при Община Плевен и председател на комисията. Съставът й включва още доц. д-р инж. Венци Божков – представител на „ТДП Контрол“ ЕООД – оператор на язовирните стени и на съоръженията към тях, и Мирослав Вачев – главен специалист в отдел „Общинска собственост“ при Община Плевен.

За установяване на техническото и експлоатационното състояние на язовирите ще се проверява: водното ниво на язовирите; филтрацията през тялото на язовирната стена; развитието на пукнатини в язовирната стена; деформациите и нарушаване монолитността на бетоновите съоръжения към язовирната стена; деформация в насипа; организиран ли е оглед на съоръженията на язовирите, намиращи се под водата; състояние на контролно-измервателната система; оглед на короната на язовирните стени и съоръженията към тях на горния и долния участък; състоянието на облекчителните съоръжения – преливници и основни изпускатели.

До 20 март комисията трябва да изготви констативни протоколи за състоянието на проверените язовири и да ги представи по установения ред. Контрол по изпълнението на заповедта е възложен на заместник-кмета с ресор „Териториално развитие“ инж. Владислав Иванов.

Общо 22 са язовирите, собственост на Община Плевен, към 11 март 2024 год. Те са, както следва: язовир „Мечка“ в землището на с. Мечка; язовири “Тученица – 1“, “Тученица – 2“ и “Тученица – 3“ в землището на с. Тученица; язовир “Радишево – 1” в землището на с. Радишево; язовир “Тодорово” в землището на с. Тодорово; язовир “Върбица – 3” в землището на с. Върбица; язовири “Пелишат – 1”, “Пелишат – 2” и “Пелишат – 3” в землището на с. Пелишат; язовири “Бохот – 1”, “Бохот – 2” и “Бохот – 4” в землището на с. Бохот; язовири “Николаево – 4” и “Николаево – 6” в землището на с. Николаево; язовир “Беглеж” в землището на с. Беглеж; язовири „Славяново – 1“, „Славяново – 3“ и „Славяново – 4“ в землището на гр. Славяново; язовир “Тръстара” в землището на гр. Плевен; язовир “Бръшляница” в землището на с. Бръшляница и язовир “Габровец” в землището на гр. Плевен.

Подобни новини

Back to top button