КултураОбщинска и държавна администрация

Разпределиха държавната субсидия за читалищата в община Плевен за 2024 г.

Комисията за разпределяне на държавната субсидия за 2024 година за читалищата на територията на община Плевен прие решение на свое заседание за разпределението на  средствата. Съставът на комисията е определен със заповед на кмета д-р Валентин Христов и в нея влизат представители на 40 читалища в общината – председатели и секретари. Председател на комисията е заместник-кметът Елина Димитрова. 

На заседанието, гласувало финалното решение за разпределението на субсидията, присъстваха 33 от общо 40-те членове на комисията. Обсъждането премина при следния дневен ред:

1. Предложение за разпределение на субсидията за 2024 г.

2. Обсъждане на механизъм за комуникация между Община Плевен и читалищата.

3. Изработване на нов алгоритъм за оценка работата на читалищата със срок до края на м. август 2024 г.

Държавната субсидия за читалищата в община Плевен за финансовата 2024 г. е в размер общо на 1 774 864 лв. Средствата се разпределят за 106 субсидирани бройки – 103 за читалищата и 3 за РЕКИЦ /Регионален експертно-консултантски и информационен център/. Субсидията за една бройка за читалищата тази годна е в размер на 16 744 лв.  След дебат, с 29 гласа „за”, 4 „против” и без „въздържал се” комисията прие разпределението на държавната субсидия за 2024 г. за читалищата в община Плевен, както следва:

 • НЧ „Съгласие – 1869” – Плевен – 31,50 щ. бр., 527 436 лв.;
 • НЧ „Христо Ботев – 1959” – Плевен – 7,25 щ. бр., 121 394 лв.;
 • НЧ „Н. В. Ракитин – 1969” – Плевен – 2 щ. бр.,  33 488 лв.;
 • НЧ „ЛИК – 1959” – Плевен – 7 щ. бр., 117 208 лв.;
 • НЧ „Извор – 1959” – Плевен – 8,25 щ. бр., 138 138 лв.;
 • НЧ „Пробуда – 1990” – Плевен – 0,75 щ. бр., 12 558 лв.;
 • НЧ „Цветан Спасов – 1959” – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Развитие – 1998“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Парашкев Цветков – 2003” – Плевен – 3,25 щ. бр., 54 418 лв.;
 • НЧ „Тракия – 2013” – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Бирлик – 2017“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Родолюбие – 2018“ – Плевен – 0,75 щ. бр., 12 558 лв.;
 • НЧ „Христо Ботев – 1925” – с. Беглеж – 1 щ. бр., 16 744 лв.;
 • НЧ „Христо Ботев – 1927” – с. Бохот – 2,25 щ. бр., 37 674 лв.;
 • НЧ „Наука – 27” – с. Брестовец – 2,50 щ. бр., 41 860 лв.;
 • НЧ „Просвета – 1907” – с. Бръшляница – 2 щ. бр., 33 488 лв.;
 • НЧ „Пробуда – 1927” – с. Буковлък – 3,50 щ. бр., 58 604 лв.;
 • НЧ „Изгрев – 1926” – с. Върбица – 1,50 щ. бр., 25 116 лв.;
 • НЧ „Искра – 1912” – с. Гривица – 1,75 щ. бр., 29 302 лв.;
 • НЧ „Пробуда – 1997” – с. Дисевица – 0,75 щ. бр., 12 558 лв.;
 • НЧ „Христо Ботев – 27” – с. Коиловци – 2,50 щ. бр., 41 860 лв.;
 • НЧ „Пробуда – 1927” – с. Мечка – 1,50 щ. бр., 25 116 лв.;
 • НЧ „Пробуда – 1919” – с. Николаево – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Изгрев – 1929” – с. Опанец – 2,25 щ. бр., 37 674 лв.;
 • НЧ „Кл. Браницки – 1900” – гр. Славяново – 7,25 щ. бр., 121 394 лв.;
 • НЧ „П. Хилендарски – 2001” – гр. Славяново – 1,50 щ. бр., 25 116 лв.;
 • НЧ „Бъдеще – 1927” – с. Тодорово – 2,25 щ. бр., 37 674 лв.;
 • НЧ „Пробуждане – 1907” – с. Тученица – 1 щ. бр., 16 744 лв.;
 • НЧ „Просвета – 1923” – с. Ясен – 2,25 щ. бр., 37 674 лв.;
 • НЧ „Просвета – 97” – с. Радишево – 0,75 щ. бр., 12 558 лв.;
 • НЧ „Слънце – 1927” – с. Ралево – 0,75 щ. бр., 12 558 лв.;
 • НЧ „Асен Златаров – 1939” – с. Къшин – 1 щ. бр., 16 744 лв.;
 • НЧ „Херион – 1926” – с. Горталово – 1 щ. бр., 16 744 лв.;
 • НЧ „Наука – 2000” – с. Ласкар – 0,50 щ. бр., 8 372 лв.;
 • НЧ „Св.св.Кирил и Методий – 1928” – с. Търнене – 1,25 щ. бр., 20 930 лв.;
 • НЧ „Пробуждане – 1897” – с. Пелишат – 1,25 щ. бр., 20 930 лв.;
 • НЧ „Възраждане“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Черноризец Храбър“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Иван Джонев – 2010“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • Регионален експертно-консултативен информационен център /РЕКИЦ/ – гр. Плевен – 3 щ. бр., 50 232 лв.

Комисията гласува да бъде допуснато предварително изпълнение на така приетото решение за разпределението на 103-те субсидирани щатни бройки.

По т.3 комисията прие единодушно решение в срок до 30.05.2024 г. всяко едно читалище в общината да представи писмено становище до председателя Елина Димитрова относно виждането си за нов алгоритъм за оценка работата на читалищата.

Подобни новини

Back to top button