АрмияОбщество

Елина Димитрова е новият председател на Съвета на настоятелите на ВВВУ „Георги Бенковски“

Поради изтичане четиригодишния мандат на първия Съвет на настоятелите на ВВВУ „Георги Бенковски“ след възстановяването му и на основание Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на ВВВУ „Георги Бенковски“ бе избран нов Съвет на настоятелите от осем члена.

Съветът е независим и експертен орган , чиито членове подпомагат всестранната дейност на училището. През новия мандат това са:

-полк. доц. д-р Галин Райнов Иванов

-г-н Димитър Андреев Андреев

-к-т серж. Димитър Красимиров Ковачев

-проф. д-р инж. о.з. ген.-майор Евгени Петров Манев

-г-жа Елина Светославова Димитрова

-д-р Иван Христов Карабашев

-г-н Тодор Илиев Иванджиков

-г-н Цецо Христов Андрейски

Членовете на Съвета се срещнаха с ръководството на ВВВУ „Георги Бенковски“, курсанти и преподаватели.

Началникът на училището бригаден генерал Юлиян Радойски  ги запозна с основните моменти от широкоспектърната дейност на авиационното училище.

Полковник доцент д-р инж. Галин Иванов  – Началник на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ от Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С.Раковски“ запозна присъстващите с актуалната тема за кариербното развитие на военнослужещите и анализира отговорите на няколко важни въпроса: Какво се разбира под термина кариерно развитие на военнослужещите в отбраната? Какъв е действащият модел за кариерно развитие на военнослужещите от Въоръжените сили? Какъв е „пътят“ („пътната карта“) за кариерното развитие на офицерите от въоръжените сили?

Д-р Иван Карабашев е началник на отдел в Министерството на отбраната. Той обърна внимание на Отбранително-мобилизационната подготовка в областите и общините и подготовката на населението за отбрана и действия при бедствия и кризи.

Настоятелите разгледаха учебната и тренировъчна база в Изнесения комплекс за авиационно образование на ВВВУ „Георги Бенковски“. Първото им заседание бе ръководено от доайена сред настоятелите проф. д-р инж. о.з. ген.-майор Евгени Петров Манев.

Съветът на настоятелите избра за свой председател г-жа Елина Димитрова – заместник-кмет „Проекти и хуманитарни дейности“ в Община Плевен.

Приети бяха и Правила за работа на Съвета на настоятелите на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Програмата на членовете на Съвета на настоятелите бе по идея и под ръководството на помощник-ректора на ВВВУ доцент д-р инж. Иван Вълков, който ще бъде и медиаторът в бъдещата му дейност.

Подобни новини

Back to top button