Общинска и държавна администрацияУслуги

С около 1 млн.лв. повече са внесените до момента данъци и такси в Община Плевен

Ръст във внесените до момента данъци и такси в сравнение със същия период на миналата година отчете директорът на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ към Община Плевен, Огнян Иванов. Постъпленията са с около 1 млн. лв. повече, една от причините е започналата през 2024 г. по-рано кампания.

„По отношение на основния данък, този върху недвижимите имоти, изпълнението до момента е 2 млн. 550 хил. лв., което представлява 26% от годишния план. За сравнение през миналата година изпълнението на същия данък към днешна дата е било 23%“, съобщи Иванов. При данъка върху превозните средства изпълнението до момента е още по-добро – на 31%, тъй като със заплащането му е обвързано последващото преминаване на автомобила на технически преглед.

От таксите основният приход е от тази за битови отпадъци – към момента тя е изпълнена на 30 %, което в абсолютна сума е 2 млн. 270 хил. лв., за сравнение миналата година е била на 28 %.

„Приятната изненада са приходите от данък върху придобиване на имущество по възмезден начин – това е данъкът, който всеки от нас заплаща при изповядване на сделка пред нотариус за покупко-продажба на моторни превозни средства или недвижими имоти. Спрямо този данък дирекцията няма никакви лостове да въздейства за по-добра събираемост, т.е. той зависи изцяло от икономическата активност на населението и от конюнктурата на пазара. Затова е показателно, че към момента е изпълнен на 23% при само 19% за миналата година – като абсолютна цифра това е 1 млн. 350 хил. лв. Очакваме събираемостта от този данък до края на годината да бъде изпълнена на 100 % от планираната“, уточни Огнян Иванов.

Той припомни и че собствениците могат да платят задълженията си изцяло, с 5% отстъпка от пълния размер в срок до 30 април на текущата година или на две равни вноски без отстъпка  – до 30 юни и до 31 октомври. Дължимите суми могат да се заплащат в брой, по банков път, на касите на Изипей в цялата страна или чрез Интернет. На всяко касово гише в Дирекцията работи ПОС терминал за разплащане с банкова карта. Задълженията от един и същ вид се погасяват по реда на възникването им. Суми в брой се приемат на гишета от 1 до 5 в Салона за обслужване на клиенти на ул. „П. Р. Славейков“ № 21 от 8,30 ч. до 16,30 ч., без прекъсване.

Актуална информация за размера на задълженията, банковата сметка и кодовете за вид плащане клиентите могат да получат на място, по телефона, както и на сайта на Община Плевен – www.pleven.bg.

Подобни новини

Back to top button