ПолицияСтраната

На 1 април предстои тест на сиренната система

На 1 април в 11 часа ще прозвучи в града ни сиренен сигнал. Пробата на звука на оповестителните уреди е в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на НСРПО на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, oбн. ДВ бр.20 от 09.032012 г., изм. ДВ бр.60 от 22.07.2014 г., изм. и доп. ДВ бр.61 от 02.08.2019 г., изм. и доп. ДВ бр.65 от 06.08.2021 г.

Подобни новини

Back to top button