Политика

Обновен е съставът на Общинския съвет по наркотични вещества

ОбС – Плевен актуализира състава на Общинския съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/. В съвета влизат 13 души, двама от тях са представители на местния парламент. Със свое решение днес съветниците определиха това да бъдат д-р Антонио Василев и Ивайло Петров.

ОбСНВ е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове, които се определят с решение на Общинския съвет. Действащият в момента състав на ОбСНВ – Плевен, след днешното решение на Общинския съвет, е както следва:

 • Катя Божикова – председател на Общинския съвет по наркотични вещества;
 •  Рени Бояджиева – секретар;

Членове на ОбСНВ – Плевен:

 • Д-р Антонио Василев – общински съветник;
 • Ивайло Петров – общински съветник;
 • Георги Георгиев – представител на Областна дирекция на МВР-Плевен;
 • Александър Пеев – представител на Областна дирекция на МВР-Плевен;
 • Д-р Юлиян Найденов – представител на Регионална здравна инспекция;
 • Яна Личева – представител на Регионално управление по образование;
 • Елица Спасова – представител на отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен;
 • Христина Декова – представител на БЧК – Плевен;
 • Д-р Елза Пачева – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Плевен;
 • Мая Тодорова – старши експерт в Община Плевен;
 • Гл. ас. д-р Олимпиада Атмажова, дм – специалист по клинична токсикология.

Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) в сила от 30.03.1999 г., Общински съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) се създават в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области. Съветите разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, осъществяват и превантивни дейности и програми. Финансират със средства от държавния бюджет.

Подобни новини

Back to top button