Строителство

Транспортната свързаност на Плевен – във фокуса на среща между д-р Христов и архитекти

Ролята на архитектите и значимостта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране за интегрираното развитие на общините и регионите. Това бе основната тема на работна среща, провела се между кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов и арх. Петър Диков – председател на Съюза на архитектите в България. В срещата участваха и представители на архитектурната колегия в Плевен.

Акцент се постави и на транспортната свързаност на Плевен като инфраструктурен център на Северозападен район и икономическа зона „Мизия“ с магистрала „Хемус“. Арх. Петър Диков сподели конструктивен опит като дългогодишен ръководител на Националния център по териториално развитие, на Научно-изследователския и проектантски институт за регионално и градско планиране и архитектура и като главен архитект на Столична община. Той обърна внимание на специфичните дейности в общинската администрация.

По време на разговора арх. Емил Дечев – председател на плевенското дружество на САБ и арх. Красимир Попов – член на Регионалната колегия на КАБ , засегнаха и въпросите за Източния обход на град Плевен.

Обсъдено бе и участието на архитектите в предстоящи проектни идеи за развитието на града и региона.

Подобни новини

Back to top button