Образование

Факултет „Обществено здраве“ на МУ-Плевен допломира тържествено 84 бакалаври и магистри от Випуск 2024

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и Факултетът по обществено здраве организират тържествена церемония по дипломиране на Випуск 2024 за 84 бакалаври и магистри от Випуск 2024. Събитието ще се проведе на 5 април 2024 г., от 11:00 ч, в зала „Магнум“ на Втора клинична база.

Дипломи за завършено висше образование ще получат 20 бакалаври от специалност „Управление на здравните грижи”, 33 магистри от специалност „Управление на здравните грижи“ и 31 магистри от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. От Випуск 2024, 28 дипломанти завършват с отличен успех. Първа по успех е отличникът на випуска – Алена Милкова Петракиева, бакалавър по Управление на здравните грижи, която ще отговори на приветствията на ректора на МУ-Плевен и официалните гости на събитието.

В Годината на 50-годишния юбилей на МУ-Плевен академичната общност чества втора важна годишнина – 20 години от разкриването на Факултета по Обществено здраве. Официално, 2 септември 2004 г. е рождената дата на Факултет „Обществено здраве”, на която с Решение на НС на Република България (ДВ №79/10.09.2004 г.) Висшият медицински институт – Плевен е преобразуван в университет с два факултета – Факултет по медицина и Факултет по обществено здраве. Мисията на Факултета е да осигурява обучение и подготовка на студенти от различни специалности, бъдещи професионалисти в областта на общественото здраве, да извършва задълбочени научни изследвания по актуални проблеми и да осигурява експертни становища и консултации. От стартирането на първата бакалавърска програма по Управление на здравните грижи през 1996 г. досега са подготвени и дипломирани повече от хиляда бакалаври и над триста магистри. Традиция за Факултет „Обществено здраве“ е тържествено връчване на дипломи на завършващите в навечерието на 7 април – Международния ден на здравето.

Подобни новини

Back to top button