Общество

Одобрен е проектът на Община Плевен за смяна на топлоуреди на твърдо гориво

Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен”, е одобрен от Управляващия орган на Програма „Околна среда” 2021-2027 г.

Министерството на околната среда и водите определи в края на 2022 г. Община Плевен за предефиниран бенефициент по Програма „Околна среда” 2021-2027 г., Приоритет 5 „Въздух”, мярка „За по-чист въздух“, свързана с подмяната на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи в домакинства на територията на общината.

В тази връзка Община Плевен започна разработването на проект по цитираната мярка. Първата крачка за изготвяне на проектното предложение беше социологическо проучване на нагласите на жителите на общината за подмяна на топлоуредите на твърдо гориво с екологични алтернативи, извършено сред 1000 домакинства, което показа сериозен интерес сред гражданите. За популяризиране на проекта бяха осъществени срещи на ръководството с кметове на кметства и кметски наместници, както и срещи с живущи в жк „Сторгозия“, „Дружба“, Девети квартал, „Мара Денчева“ и централна градска част. Предварителни заявления за намерения подадоха през 2023 г. близо 2500 домакинства от цялата община.

Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен” предвижда безплатна подмяна на стари неефективни стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво (дърва и/или въглища) с нови екологични и енергоспестяващи отоплителни уреди, отговарящи на изискванията на Директива2009/125/ЕО, използващи пелети или друг вид биомаса, и/или преминаване на алтернативно отопление – електричество.

В проектното предложение са заложени доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразните уреди/системи за отопление. Количествата уреди са определени съобразно данните от проведеното проучване на нагласите на населението в община Плевен  и възлизат на: 6891 климатика; 285 термопомпи „въздух-вода“; 104 отоплителни устройства, използващи пелети; 1420 стоманени панелени радиатори.

Стойността на одобрения проект е 29 508 685.06 лева. Предстои подписване на договор между Община Плевен и Управляващия орган на Програма „Околна среда” 2021-2027 г. за неговата реализация.

Подобни новини

Back to top button