Общинска и държавна администрация

Започна повторното преброяване на бюлетини от избора за общински съветници в Плевен

В Плевен започна повторното преброяване на бюлетините от над 100 избирателни секции от изборите за общински съветници и кметове, провели се на 29.10.2023 г. В изпълнение на заповед на кмета на Община Плевен за повторния преглед на изборните книжа, от днес е предоставена Актовата зала, разположена на първия етаж в сградата на Общината. Три са вещите лица, определени от Административния съд за извършване на повторния оглед – Венелина Габровска, Кирилка Ачева и Силвия Стефанова.

Във връзка с изпълнение на определение от 29.03.2024 г. на I състав на Административен съд – Плевен, по образуваното Адм. дело № 260/2024 г., кметът на Община Плевен разпореди отваряне на архивно помещение № 6, находящо се на приземния етаж в сградата на общинската администрация /пл. „Възраждане“ № 2/, определено за съхраняване на изборните книжа и материали след приключване на местните избори на 29.10.2023 г. Със същата заповед за помещение, в което да се разположат изборните книжа – предмет на оглед и броене от определените от съда вещи лица за изпълнение на поставената задача по назначената съдебно-техническа експертиза, е определена Актовата зала. Назначената комисия от длъжностни лица от администрацията на Общината, ангажирана с изпълнението на съдебното разпореждане, е в състав: председател: Валери Начев – началник на отдел ПНО, и членове: Христиана Донова – Начева – гл. специалист в сектор ЦАОДА, Илиян Атанасов – главен специалист в сектор ЦАОДА, и Добромир Банджаков – гл. юрисконсулт в отдел ПНО.

Запечатаните чували са предадени с протокол на назначените от Административен съд – Плевен, вещи лица за изпълнение на поставената задача. На същите е предоставена и необходимата техника и материали, чрез която да бъдат изготвени копия с оглед прилагането им към заключението, съгласно съдебното определение. След приключване на работата на вещите лица, с изготвяне на протокол чувалите ще бъдат запечатани и върнати отново в архивното помещение за съхранение.

Казусът за повторно преброяване на бюлетини в Плевен възникна в края на миналата година след местните избори, когато в едно дело бяха обединени 19 жалби срещу решение 226-МИ на ОИК в Плевен. Тогава беше разпоредено преброяване само на недействителни бюлетини от избора за общински съветници. Решението на Административния съд в Плевен потвърди това на ОИК. То бе обжалвано пред Върховния административен съд, който го върна за ново разглеждане от друг състав на плевенския Административен съд. Заседание по делото е насрочено за 22 април. Очаква се до тази дата вещите лица да излязат със заключение по възложената експертиза на изборните книжа.

Подобни новини

Back to top button