ОбществоПроблеми

ЕП гласува първите по рода си правила на ЕС за борба с насилието над жени

Парламентът прие в сряда с 522 гласа „за“, 27 гласа „против“ и 72 гласа „въздържал се“ първите правила на ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие. Директивата призовава за по-строги закони срещу кибернасилието, по-добро подпомагане на жертвите и мерки за предотвратяване на изнасилванията.

Новите правила забраняват гениталното осакатяване на жени и принудителните бракове и предоставят конкретни насоки за престъпленията, извършени онлайн, като например разкриването на лична информация и киберфлашинга.

Новото законодателство ще включва по-дълъг списък с утежняващи обстоятелства във връзка с престъпления, за които се предвиждат по-тежки наказания, като престъпления срещу обществени фигури, журналисти или защитници на правата на човека. Списъкът включва и случаи на умисъл да се накажат жертвите за тяхната полова принадлежност, сексуална ориентация, цвят на кожата, религия, социален произход или политически убеждения, както и на желание за поддържане или възстановяване на „честта“.

Предоставяне на услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве

Следва да се даде приоритет на безопасността и благосъстоянието на жертвите, включително чрез достъп до сигурни места за настаняване. Здравеопазването също трябва да бъде достъпно, включително услугите в областта на сексуалното и репродуктивното здраве. Органите на държавите членки ще имат по-строги задължения за докладване и събиране на доказателства. Те трябва да работят за повишаване на осведомеността в обществото, че сексът без съгласие се счита за престъпление.

По искане на Парламента Комисията ще докладва на всеки пет години относно необходимостта от преразглеждане на правилата.

Цитати

Съдокладчикът от комисията по правата на жените и равенството между половете Франсис Фицджералд (ЕНП, Ирландия) заяви: „Днес Парламентът предприе първите стъпки, за да превърне Европа в първия континент в света, който ще сложи край на насилието над жени. Това е широкообхватен законодателен акт, който ще предотвратява насилието над жени, ще защитава жертвите и ще преследва извършителите, като по този начин ще осигури цялостен подход към борбата с тези ужасяващи престъпления. Не може да има равенство без изкореняване на насилието над жените; трябва да гарантираме, че няма да има безнаказаност за тези, които извършват такива престъпления“.

Съдокладчикът от комисията по граждански свободи Евин Инсир (С&Д, Швеция) каза: „Тази новаторска директива въплъщава нашия непоколебим ангажимент да укрепваме правата на жените и да спасяваме човешки животи. Докато продължаваме напред, нека запомним този момент като първа историческа стъпка в укрепването на правата на жените и осветяването на пътя към бъдеще, в което всяка жена може да живее без страх и потисничество. Това е победа за справедливостта и равенството в целия Европейски съюз.“

Следващи стъпки

Новите правила ще влязат в сила двадесет дни след публикуването им в Официален вестник на ЕС. Държавите членки разполагат с три години, за да приложат разпоредбите.

Подобни новини

Back to top button