Образование

Педагогически колеж – Плевен беше домакин на научен форум

Педагогически колеж – Плевен бе домакин на Годишната научно-практическа конференция на тема „Актуални политики и практики в образованието“. Събитието съвпада с Европейската година на уменията и е под мотото „Преподаване и учене за развитие на умения за 21. век“.

В научния форум участие взеха университетски преподаватели от почти всички университети в България, които подготвят педагогически специалисти. Добри практики представиха и много преподаватели – както от област Плевен, така и от образователни институции в различни райони от страната. Традиционно, по време на конференцията бе обособена и секция „Студентски и докторантски изследвания“, където с доклади се включиха докторанти от Великотърновския университет, Софийския университет, Пловдивския университет, Югозападния университет, а така също и студенти на Педагогически колеж – Плевен. Повече от 80 бяха участниците в секционните заседания, а представените и публикувани в сборника от конференцията доклади са 72.

Пленарният доклад на конференцията бе изнесен от доц. д-р Анелия Рангелова – един от преподавателите на Педагогическия колеж с най-дълъг академичен опит и с принос към подготовката на поколения детски и начални учители.

Подобни новини

Back to top button