Политика

Можете да проверите дали сте включени в избирателните списъци за изборите на 9 юни

Избирателите в община Плевен вече могат да извършват проверка дали са включени в избирателните списъци за гласуване в изборите на 9 юни 2024 г. на интернет страницата на общинската администрация по постоянния си адрес. Избирателните списъци са два – за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за гласуване в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. /https://pleven.bg/bg/izbiratelni-spisatsibg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1

Избирателите български граждани, които имат избирателни права, но не са включени в съответния избирателен списък, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по постоянния си адрес за вписване в избирателния списък (Приложение № 22-ЕП и Приложение № 23-НС от изборните книжа на страницата на ЦИК).

Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на  9 юни 2024 г., Общинска администрация – Плевен информира още:

  • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 25 май 2024 г.;
  • Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес – в срок до 25 май 2024 г. При образувана избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия заявления могат да се подават до 3 юни 2024 г.;
  • Само кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 25 май 2024 г.;
  • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 29 май 2024 г.;
  • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 1 юни 2024 г.

Заявления в Община Плевен се подават:

за град Плевен: в сградата на Община Плевен на адрес:

гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 2, стая № 19 от 08,30 ч. до 17,00 ч.

       за населените места на Община Плевен ( без град Плевен):

       в кметствата на населените места

Справки в избирателните списъци могат да се правят:

Общо 506 000 бюлетини ще бъдат отпечатани за гласуването 2 в 1 на 9 юни за 15-и Плевенски многомандатен район. Секционните избирателни комисии на територията на община Плевен са 163. Плевенчани ще гласуват за осем депутати в родния парламент.

Подобни новини

Back to top button