Услуги

Парното в Плевен може леко да поевтинее

Покана за обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация – Плевен“ АД, считано от 1 юни 2024 г. е публикувана в интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

На 16.05.2024 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация – Плевен“ АД, считано от 1 юни 2024 г.

„Топлофикация Плевен“ предлага в заявлението си цената на топлинната енергия да стане 56.10 лв. за мегаватчас, което е с 42.13 на сто по-ниска спрямо настоящата.

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 136 от 14.05.2024 г., т. 2, се осигурява и възможност за дистанционно участие в общественото обсъждане, като заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвяния проект, и организации на потребители, могат да участват виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:
  – Да си регистрирате профил Skype;
  – Да добавите (след като си регистрирате профил Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
  – Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 15.05.2024 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 16.05.2024 г. от 10:00 часа. Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас.

От комисията информират, че ако искате да наблюдавате цялото обществено обсъждане, може да го направите на интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ – https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Проектът на решение за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия на електрическата енергия на „Топлофикация – Плевен“ АД, считано от 1 юни 2024 г., са публикувани на интернет страницата на КЕВР.

И „Топлофикация – София“ предлага леко намаление в цената, но други искат увеличение.

Обикновено КЕВР прави корекции на ценообразуващите елементи на всички дружества, като прилага общ подход. Окончателното си решение за цената на парното и топлата вода КЕВР ще обяви до 30 юни.

Подобни новини

Back to top button