ОбразованиеОбщество

Ученици от град Левски участваха в инициативата „Научи, разкажи, заснеми!”

На 15 и 16 май в с. Кърпачево, ученици от град Левски, организирани от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), взеха участие в инициативата „ Научи, разкажи, заснеми! Климатът и екологията се срещат с изкуството.” Проектът на Arte Urbana Collectif  и EUNIC-България включваше филмови прожекции, кино дебати и практически работилници за разказване на истории, информира Илияна Александрова, секретар на на МКБППМН – Левски.

На учениците бяха представени прожекции на късометражни  и пълнометражни филми с въздействащи социални и обществени послания.  Избраните филми бяха с международно звучене и включваха португалски, австрийски, швейцарски, немски и английски продукции.

Всеки от участниците имаше възможността да предостави свой снимков материал и текст към него, с който да кандидатства за участие в Летен младежки кинолагер в с. Кърпачево, по време на който ще се включат в работилници по видеозаснемане и монтаж. Видни български кинорежисьори и актьори ще им предадат умения за създаване на собствени аудиовизуални произведения. Финалът на проекта ще настъпи през есента, когато ще бъдат показани филмите, създадени от участниците.

Инициативата беше по покана на сдружение „Деветашко плато“ и като част от план-програмата на МКБППМН по включването на непълнолетните към културни дейности, стимулиращи творческите им способности и възпитаване на гражданска активност и ангажираност.

Подобни новини

Back to top button