Общество

МС дава на общината сграда за кучешки приют

По решение на Министерския съвет Община Плевен получава собствеността върху имот – частна държавна собственост за изграждане на приют за безстопанствени животни. Той се намира на ул. ,,Д-р Г. М. Димитров“ № 106 в гр. Плевен и представлява терен с площ 19 953 кв. м заедно с построените в него сгради. С изграждането на приюта ще се предотврати свободното придвижване на безстопанствени кучета на територията на града. Това ще намали популацията им и ще спомогне за предотвратяването на инциденти от ухапвания на гражданите от бездомните кучета, отбелязват от правителствената информационна служба.

Само ще припомним, че с решение от юни 2017 г. Министерският съвет предостави държавен имот – бившата Ветеринарна лечебница на ул. „Г. М. Димитров” №106 в собственост на Община Плевен за изграждане на постоянен приют за безстопанствени животни. Лечебницата отдавна е с отпаднала необходимост за държавата, във връзка с което местната власт направи и съответните постъпки за промяна в статута й. Имотът е от близо 20 дка с общо с над 4700 кв.м разгъната площ и построени върху него няколко сгради.

През октомври 2017 г. Община Плевен обяви обществена поръчка за изготвяне на работен проект за основен ремонт и преустройство на сградите, но до преустройството им в приют за безстопанствени кучета така и не се стигна.

Подобни новини

Back to top button