Общество

Конференция за ролята на частния сектор борбата с трафика на хора и трудовата експлоатация във веригите за доставки ще се проведе в София

Конференция за засилване на ролята на частния сектор в борбата с трафика на хора и  трудовата експлоатация във веригите за доставки ще се проведе в гр. София, във вторник, 28 май 2024 г. от 09:30 ч. в “2020 Event space” (Малкото НДК), бул. „България“ 1.

Конференцията се организира по инициатива на Секретариата към Конвенцията за борба с трафика на хора на Съвета на Европа и Службата на Специалния представител и координатор за борба с трафика на хора на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), в съорганизация с администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).

Конференцията ще бъде открита от г-жа Ваня Стойнева, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя и председател на НКБТХ и г-жа Петя Нестерова, изпълнителен секретар към Конвенцията за борба с трафика на хора на Съвета на Европа (СЕ).

На събитието ще присъстват представители на различни междуправителствени организации, иниституции, дипломатическия корпус, неправителствени и синдикални организации, както и представители на частния сектор. 

Целта на конференцията е да се насърчи дебатът между публичните агенции, частния сектор и гражданското общество за предотвратяването и борбата с трафика на хора, и трудовата експлоатация във веригите за доставки, като предостави информация за развитието на законодателството и политиката в областта, и добри практики за прозрачност в други държави. В допълнение, конференцията има за цел да улесни установяването на партньорства между публичния и частния сектор в борбата с трафика на хора, в т. ч. и при предоставянето на възможност на жертвите на трафик да получат достъп до средства за подкрепа и правна защита.

Подобни новини

Back to top button