Общество

Община Плевен започва работа по 4 мащабни проекта

Четири мащабни проекта, които плевенчани очакват от години да се случат, вече са в ход и ще бъдат изпълнени до три години. Това са изграждане на приют за бездомни животни, на многофункционалната спортна зала, ремонт на стадион „Плевен“ и реконструкция на кръговото кръстовище за квартал „Сторгозия“. „Половин година след началото на мандата, благодарение на съвместната работа между местната и държавната власт, и съдействието, което получаваме от народния ни представител Пламен Тачев, факт са първите стъпки и по четирите обекта, както и осигурени за това финансови средства“, обяви на редовно оперативно заседание на общинското ръководство в присъствието и на медиите кметът на Община Плевен, издигнат от ПП ГЕРБ, д-р Валентин Христов. На заседанието присъства и областният управител на Плевен Николай Абрашев във връзка с подписване на договор за представяне на държавен имот за приюта за бездомни животни.

„С решение на Министерския съвет Община Плевен получи собствеността върху имот – частна държавна собственост, за изграждане на приют за безстопанствени животни. Той се намира на ул. ,,Д-р Г. М. Димитров“ № 106 в гр. Плевен и представлява терен с площ 19 953 кв. м заедно с построените в него сгради“, информира д-р Валентин Христов. С изграждането на приюта ще се предотврати свободното придвижване на безстопанствени кучета на територията на града. Това ще намали популацията им и ще спомогне за предотвратяването на инциденти от ухапвания на гражданите от бездомните кучета. Във връзка с решението на МС в началото на днешното оперативно заседание на местната управа публично бе подписан договор между областния управител Николай Абрашев и кмета д-р Христов за предоставяне на имота за приюта. „Това е бивша ветеринарна клиника, която и през 2022 г. бе предоставена на Общината за същата цел. След като, обаче, не са били осигурени средства, имотът е върнат тогава обратно на Областна администрация. При ново представяне на проекта за приют за бездомни животни в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, получихме уверение, че ще получим финансиране и затова задействахме отново цялата процедура по връщане на имота на Общината“, поясни при подписване на договора д-р Христов. „През последната седмица работихме интензивно, за да сме готови с договора за предоставяне на имота. Благодаря на Правителството на г-н Главчев за съдействието“, коментира и областният управител Николай Абрашев. Готовият проект ще бъде внесен до 1 юни в Министерски съвет, има обещано държавно финансиране, след което предстои стартиране в най-кратки срокове. Проектът е одобрен от МРРБ. 

Вторият дългоочакван проект за Плевен, по който са факт първите стъпки за реализирането, е изграждането на многофункционалната спортна зала. Тя е с капацитет от 3 200 души с 358 паркоместа. „Вече е извършена проверка на състоянието на изпълнените дейности и на вложените строителни материали при първия етап на започнатия строеж. Установено е, че изградените основи са в добро състояние. Разрешителното за строеж важи до 2025 г. От Министерството на младежта и спорта имаме потвърждение, че проектът за бъдещата зала отговаря на изискванията за международни състезания. Този проект също ще бъде внесен до 1 юни, имаме уверение от държавата за съдействие и осигурено финансиране“, информира д-р Христов. Стойността на проекта възлиза на около 30 млн. лв.

Третият важен проект, по който усилено се работи, е за ремонт на стадион „Плевен“. В момента по него е изготвен идеен проект, като първоначалният вариант е бил преработен и допълнен с лекоатлетическа писта. Предвижда се строително-ремонтните дейности да бъдат на два етапа. Стойността на проекта е изчислена на около 20 млн. лв.

Община Плевен има уверение за пълно съдействие от страна на държавата и по четвъртия основен за града инфраструктурен проект – реконструкция на кръговото кръстовище за квартал „Сторгозия“. За обекта е готов идейният проект.

„И четирите проекта ще бъдат осъществени до три години. Такива са ни плановете, имаме и уверение от страна на държавата, че това ще се случи. Първото финансиране в тази връзка в размер на 50 млн. лв. за Плевен тази календарна година е факт“, заяви кметът д-р Валентин Христов.

Подобни новини

Back to top button