Общество

Личните карти поскъпват, ставали по-сигурни

Служебното правителство увеличи цената за издаване на лична карта на 30 лв., като тя ще влезе в сила от 1 януари 2025 г. Дотогава се запазва сегашната такса от 18 лв. Служебната власт мотивира поскъпването с нуждата от въвеждане на нови образци на лични документи.

Освен това се отменят безсрочните лични карти за най-възрастните български граждани. На хората над 70-годишна възраст ще се издават документи с валидност 30 години.

Преференциалните такси за издаване на лична карта целевите групи граждани се запазят, като се прилага съществуващото съотношение между стойността на таксата за обикновена услуга към стойността на таксата за преференциална услуга:

  • За първо издаване на лична карта на лицата от 14 до 16 години се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и експресна услуга;
  • За издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 години и за всяка лична карта на лица между 16 и 18 години преференциалната такса е в размер на 21 лв.;
  • За издаване на лична карта на лица, навършили 70 години, се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и експресна услуга;
  • За издаване на лична карта на лица от 18- до 58-годишна възраст таксата е 30 лв.;
  • За издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто се запазва преференциална такса в размер на 3 лв.;
  • Предвижда се преференциална такса за издаване на лична карта на лица, на които не могат да се снемат биометрични данни поради временна физическа невъзможност (гипсиране, изгаряне и др.) в размер на 3 лв.

Преди време в интервю за БНТ Стоян Стефанов, директор на дирекция „Български документи за самоличност“ в МВР разясни причините и начина за промените.

„Това е съобразено с Европейското право и съгласно европейските регламенти не се предвижда издаване на безсрочни лични карти на граждани на Европейската общност. По тази причина е предвидено личните карти, които до момента издавахме като безсрочни на лица над 58-годишна възраст, вече от 18-годишна възраст до 70-годишна възраст да бъдат с 10 годишен срок на валидност“, поясни Стефанов.

Така в информационните масиви ще се разполага и с максимално актуална снимка на възрастните хора, с която да се намали вероятността за злоупотреби. Новите лични карти имат повече защити срещу фалшификации.

„Снимката ще бъде по-голяма, по-ясна и по-контрастна. И най-съществената новост е, че в новата лична карта ще има електронен носител на информация“, каза Стефанов.

Първоначално в чипа на личната карта ще бъдат въведени биометричните данни – снимката на притежателя ѝ и два пръстови отпечатъка. Записването на биометричните данни на електронния насител на информация ще направи личната карта по-лесна за използване при преминаването на лицата през граница и при тяхното пътуване. Така хората, които притежават нова лична карта, ще могат да преминават през електронните гишета за граничен контрол, както това става сега, но само с международен паспорт.

„На по-късен етап ще бъде записана и електронна идентификация на лицата. Тогава българските граждани ще могат да я използват за работа във виртуална следа за използване на електронните услуги, които се предоставят от държавата. И съответно с нея да дават електронни волеизявления“, каза Стоян Стефанов. Така тя ще служи като квалифициран електронен подпис.

С решението на Министерския съвет е отстранен проблем. В чл. 21 от Тарифа № 4 все още съществува такса за издаване на контролен талон, независимо че с промените в Закона за движението по пътищата ( обн., ДВ, бр. 67 от 2023 г.) е отменена възможността при издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му да получава контролен талон. Поради това предвидената в ал. 3, 4 и 7 на чл. 21 от Тарифа № 4 държавна такса за издаване на контролен талон отпада.

Подобни новини

Back to top button