Полиция

Важна информация за издаването на лични документи

Сектор „БДС“ при ОДМВР – Плевен, уведомява гражданите с постоянен адрес на територията на област Плевен, че  във връзка с Регламент (ЕС) 2019/1157 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение, са приети изменения и допълнения в Правилника за издаване на българските лични документи  (ПИБЛД), обн. ДВ бл.46 от 31.05.2024 г.
Съгласно новите разпоредби и одобрения от Министерски съвет модел за централизирана персонализация на БЛД, на 17.06.2024 г. стартира централизираното персонализиране на лични карти и карти за пребиваване.
Едно от измененията след преминаване към централизирано персонализиране на лични карти е, че получаването на лична карта, заявена при експресна услуга, се извършва само в СДВР/ОДМВР – гр. София или в Дирекция „Български документи за самоличност“ – гр. София. Заявленията за експресно издаване на лични карти се подават в РУ на МВР, определени от главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на директорите на ОДМВР, в ОДМВР по постоянен адрес или в ДБДС – МВР. За гражданите на област Плевен, подаване на заявление за лична карта, заявена при експресна услуга се извършва в ОДМВР – Плевен, град Плевен, ул.“Сан Стефано“ №3.

С оглед преминаването към централизирано персонализиране на цитираните картови документи и за по-добра организация на административното обслужване на гражданите е осигурено следното:
           Приемът на заявления за издаване на лични карти в РУ – Белене, РУ – Гулянци, РУ – Долна Митрополия, РУ – Долни Дъбник, РУ – Кнежа, РУ – Левски, РУ – Никопол, РУ – Червен бряг и У – Пордим ще  се преустанови на 12.06.2024 г. в 17.30 часа с оглед на това, че приетите заявления трябва да бъдат обработени до 14.06.2024г. в 17.30 часа. В посочените Районни управления на 13.06.2024 г. и 14.06.2024 г. няма да се приемат заявления за издаване на лични карти. Гражданите ще могат да подават само заявления за паспорти и свидетелства за управление на МПС.
           Приемът на заявления за издаване на лични карти в 01 РУ – Плевен и 02 РУ – Плевен ще  се преустанови на 14.06.2024 г. в 15.00 часа с оглед на това, че приетите заявления трябва да бъдат обработени до 14.06.2024 г. в 17.30 часа.
           Приемът на заявления за издаване на лични карти в ОДМВР – Плевен ще  се преустанови на 14.06.2024 г. в 17.00 часа с оглед на това, че приетите заявления трябва да бъдат обработени до 14.06.2024 г. в 17.30 часа и персонализирани до 15.00 часа на 15.06.2024 г. След тази дата заявленията няма да могат да бъдат обработени.
           Всички необслужени граждани в районните управления, желаещи да подадат заявления за издаване на лични карти, да бъдат пренасочвани към ОДМВР-Плевен, град Плевен, улица „Сан Стефано“ №3 до 17.00 часа на 14.06.2024 г.
           Всички отложени заявления за издаване на ЛК, за които се изискват действия от страна на служители на МВР и за отстраняване на нередности от страна на граждани и неотстранени до 14.06.2024 г. се изисква прием на ново заявление за снемане на пръстови отпечатъци, за които гражданина трябва да бъде информиран своевременно.
          Връчването на готовите документи ще се осъществява съгласно нормативно определените срокове.

Подобни новини

Back to top button