Здраве

Тествайте се безплатно за туберкулоза

Въпреки забележителния напредък, постигнат в борбата срещу туберкулозата, страните в Европейския регион на СЗО все още са изправени пред различни предизвикателства при постигането на целта за прекратяване на епидемията от туберкулоза. Заболеваемостта от туберкулоза в страната за 2023 г. представлява 13.5 на 100 000 население, като регистрираните лица с туберкулоза са 881. За сравнение през 2022 г. техният брой е 792, като се запазва тенденцията броят на мъжете да е по-голям от този на жените. За област Плевен регистрираната заболяемост от туберкулоза преди Ковид пандемията е 18.30 %ооо /44 случая/ за 2019 г. През 2020г., 2021г.,  и 2022 г. броя на случаите намалява съответно на 32/13.54%ооо;/, 26 /11.14%ооо/ и 23 /10.07%ооо/. Като през 2023 г. достигаме нивата на заболяемост преди пандемията – 34 случая – /15.34%ооо/.

Прекратяването на епидемията от туберкулоза до 2030 г. е сред здравните цели на Целите на ООН за устойчиво развитие. Навременно откриване и правилна диагноза са сред предизвикателствата пред здравния сектор.

С дейностите заложени в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. се цели намаляване на заболеваемостта от туберкулоза в страната. Инициативата ще даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, ще повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата като: начин на заразяване, рискови фактори, различните форми на заболяването, лечение, превенция.

Във връзка с това ив изпълнение целите на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г.“, се организира „Седмица на отворените врати“ в периода 17-21 юни 2024 г. на адрес гр. Плевен, ул. Кирил и Методий №20, Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания от 10-12ч. след предварително записване на телефон 064 802 994. На 18.06.2024г екип от служители на РЗИ-Плевен и Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания ще посети гр. Кнежа и на 20.06.2024г – с. Буковлък, където са регистрирани по 3 сл. в последната година за провеждане на кратка лекция за причинителя и начина на заразяване, както и възможностите за профилактика на заболяването; раздаване на ЗОМ; и провеждане на анкета.

На хора страдащи от продължителна кашлица, поддържане на субфебрилна температура, загуба на тегло, диабетици и др. желаещи граждани ще се извърши: 1) скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета; 2) консултации; 3) на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.

Туберкулозата е предотвратима и лечима болест при ранно откриване и правилно лечение.

Подобни новини

Back to top button