Политика

Плевен е домакин на регионална среща на секретарите на общини

На 19 юни, сряда, Община Плевен ще бъде домакин на регионална среща на секретарите на общини от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен. Инициативата е на Управителния съвет на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, чийто изпълнителен директор е Силвия Даскалова. Срещата ще започне в 10:00 ч. в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова“.

По време регионалната среща, която ще се проведе в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“, в неформална среда ще бъдат дискутирани важни въпроси и актуални приоритети в работата на секретарите на общини и райони, ще се очертаят посоки за бъдещо единодействие и продължаване дейността по разрешаване на общи проблеми. Срещата ще предостави възможност за обмен на опит и идеи, както и за обсъждане на текущи проекти и инициативи.

Събитието ще бъде с акцент върху управлението на човешките ресурси и междуличностните взаимоотношения в цялата им сложност, неяснота и несигурност. Бързо променящата се организационна среда в периоди на преход изисква вземане на сложни решения с една много важна цел – да се направи така, че днешните решения да не създадат утрешни проблеми. Ще се представи ясен модел и ще се проведе дискусия върху три от най-често срещаните дилеми, с които ръководителите се сблъскват при управлението на организационните процеси, свързани с хората. Специален гост и водещ ще бъде Сезгин Бекир, доктор по психология и клиничен психолог, почетен член на НАСО РБ.

Заедно с представители на Националния център за парламентарни изследвания /НЦПИ/- специализирано звено към Народното събрание, ще се проведе пилотно проучване относно новите подходи в правната регулация за създаване и управление на безопасно пространство, където общините да тестват свои политики, иновативни услуги и бизнес модели контролирано, в ограничен материален и териториален обхват /например в определен квартал, за определена група граждани/ и при временни изключения от съществуващите нормативни правила.

Чрез анкета сред участниците ще бъде събрана и анализирана информация за възможностите за създаване и управление на такива пространства – регулаторни лаборатории, а резултатите от изследването ще послужат за установяването им като инструмент за подобряване на регулаторната среда и законодателството, включително в областта на високите технологии и управлението на данни.

Подобни новини

Back to top button