Избори 2 в 1 - 2024Общинска и държавна администрация

Започна изплащането на 25 лв. допълнително на членовете на СИК с вярно попълнени протоколи от вота на 9 юни

Община Плевен започна изплащането на допълнителното възнаграждение от 25 лв. на членовете на СИК, които са представили протоколи без грешки от проведените на 09.06.2024 г. избори за народни представители и членове на Европейския парламент.

Съгласно Решение № 3438-ЕП/НС от 07.06.2024 г. на Централната избирателна комисия се допълва Решение № 3053-ЕП/НС от 09.04.2024г. като се създава:

2.4.1. Членовете на СИК в страната, които са представили протоколи без грешки, за които Изчислителният пункт към РИК е издал приемо-предавателни разписки, потвърдени от СИК и РИК без корекции и поправка на грешки, получават допълнително възнаграждение в размер на 25 лв.

2.4.2. Допълнителното възнаграждение се получава въз основа на представен на Общината от ЦИК чрез РИК списък на СИК без установени грешки или липси в протоколите на СИК.

Във връзка с цитираното решение, от Централна избирателна комисия са изпратили до Община Плевен списък със СИК-овете, представили протоколи без грешки. Списъкът включва общо 55 комисии, както следва:

СИК 152400001 – гр. Плевен, ул. „Г. Кочев“ №39, клуб „Освобождение“;

СИК 152400002 – гр. Плевен, СУ „Хр. Смирненски“;

СИК 152400005 – гр. Плевен, СУ „Хр. Смирненски“;

СИК 152400006 – гр. Плевен, СУ „Хр. Смирненски“;

СИК 152400013 – гр. Плевен, жк „Дружба“, ОУ „Климент Охридски“;

СИК 152400016 – гр. Плевен, жк „Дружба“, ОУ „Климент Охридски“;

СИК 152400019 – гр. Плевен, жк „Дружба“, ОУ „Климент Охридски“;

СИК 152400021 – гр. Плевен, жк „Дружба“, ОУ „Климент Охридски“;

СИК 152400022 – гр. Плевен, ОУ „Кл. Охридски“ /в ДФСГ „Интелект“/;

СИК 152400026 – гр. Плевен, ОУ „Кл. Охридски“ /в ДФСГ „Интелект“/;

СИК 152400028 – гр. Плевен, ОУ „Кл. Охридски“ /в ДФСГ „Интелект“/;

СИК 152400033 – гр. Плевен, ОУ „Кл. Охридски“ /в ДФСГ „Интелект“/;

СИК 152400035 – гр. Плевен, ул. „Д-р П. Берон“ №2, ОУ „Петър Берон“

СИК 152400038 – гр. Плевен, ул. „Д-р П. Берон“ №2, ОУ „Петър Берон“;

СИК 152400045 – гр. Плевен, жк „Сторгозия“ №85, СУ „Стоян Заимов“;

СИК 152400048 – гр. Плевен, жк „Сторгозия“ №85, СУ „Стоян Заимов“;

СИК 152400055 – гр. Плевен, жк „Сторгозия“ №121, СУ „Пейо Яворов“;

СИК 152400059 – гр. Плевен, ПГ по „Лозарство и винарство“;

СИК 152400060 – гр. Плевен, ПГ по „Лозарство и винарство“;

СИК 152400064 – гр. Плевен, ПГ по „Лозарство и винарство“;

СИК 152400066 – гр. Плевен, ПГСАГ „Никола Фичев“;

СИК 152400070 – гр. Плевен, ул. „Стефан Караджа“ №20, НЧ „Извор“;

СИК 152400074 – гр. Плевен, ОУ „Йордан Йовков“;

СИК 152400079 – гр. Плевен, ул. „Цар Самуил“ №55, Дневен център;

СИК 152400084 – гр. Плевен, СУ „Ан. Димитрова“;

СИК 152400088 – гр. Плевен, СУ „Ан. Димитрова“;

СИК 152400090 – гр. Плевен, ул. „П. Р. Славейков“ №12 (бивш МУЦТПО)

СИК 152400094 – гр. Плевен, СУ „Иван Вазов“;

СИК 152400096 – гр. Плевен, СУ „Иван Вазов“;

СИК 152400098 – гр. Плевен, СУ „Иван Вазов“;

СИК 152400099 – гр. Плевен, СУ „Иван Вазов“;

СИК 152400102 – гр. Плевен, ОУ „Цветан Спасов“;

СИК 152400104- гр. Плевен, ОУ „Цветан Спасов“;

СИК 152400106 – гр. Плевен, РБ „Хр. Смирненски“;

СИК 152400107 – гр. Плевен, ул. „П. Р. Славейков“ №23, НЧ „ЛИК“

СИК 152400110 – гр. Плевен, ОУ „Васил Левски“;

СИК 152400115 – гр. Плевен, ОУ „Васил Левски“;

СИК 152400118 – гр. Плевен, НУ „П. Евтимий“;

СИК 152400119 – гр. Плевен, НУ „П. Евтимий“;

СИК 152400126 – гр. Плевен, ДГ „Теменуга“;

СИК 152400129 – Затвор, гр. Плевен

СИК 152400133 – гр. Плевен

СИК 152400201 – с. Бохот, Клуб на пенсионера и хората с увреждания;

СИК 152400202 – с. Брестовец, НЧ „Наука 1927“;

СИК 152400207 – с. Върбица, НУ „Отец Паисий“;

СИК 152400212 – с. Коиловци, Сграда ДОСО;

СИК 152400214 – с. Къшин, Кметството;

СИК 152400216 – с. Мечка, НЧ „Пробуда-1927“;

СИК 152400220 – с. Пелишат, Клуб на читалището;

СИК 152400221 – с. Радишево, НЧ „Просвета-97“;

СИК 152400222 – с. Ралево, Клуб на хора с увреждания и пенсионера;

СИК 152400226 – гр. Славяново, СУ „Христо Ботев“;

СИК 152400229 – с. Тученица, Салон на Кметството;

СИК 152400230 – с. Търнене, Клуб на инвалида и пенсионера;

СИК 152400233 – с. Ясен, Малък салон в сградата на Културния дом.

Членовете на посочените в списъка комисии е желателно да получат допълнителните 25 лв. до края на седмицата. Изплащането на сумата става в Община Плевен /пл. “Възраждане“ №2/, ст. 48 – 50. Задължително е да бъде попълнена ведомост по образец, която могат да получат в посочените стаи.

Подобни новини

Back to top button