Политика

И заседанията на постоянните комисии в ОбС – Плевен вече ще се излъчват онлайн

След като бе един от първите, въвели онлайн излъчване на своите месечни заседания преди четири години, от този месец Общински съвет – Плевен е и сред първите в страната, които излъчват на живо и заседанията на постоянните комисии. За промяната информира председателят на местния парламент доц. д-р Иван Малкодански:

„Излъчването на заседанията на комисиите става чрез YouTube канала на Община Плевен. На официалната ни страница в интернет – https://obs.pleven.bg/, има пряк път – „Излъчване на живо заседания на ПК“ /https://www.youtube.com/@MunicipalityOfPleven/streams/. Там гражданите, които проявяват интерес към нашата работа, могат да последяват и наблюдават в реално време дискусиите по всяко едно предложение и преписка. Обмисляхме тази промяна още от началото на мандата, като идеята е за повече откритост и прозрачност в начина ни на работа. По този начин ще подобрим и дейността на Общинския съвет като цяло“, коментира доц. д-р Малкодански.

В настоящия мандат към Общински съвет – Плевен има 10 постоянни комисии, които имат за задача да подпомагат работата на местния парламент.

През август 2004 г. Общински съвет – Плевен въведе онлайн излъчване на своите месечни заседания, като за целта бе приета промяна в Правилника за организацията и дейността на институцията за мандата. Три камери следят и предават на живо заседанията на съветниците всеки месец на интернет страницата на институцията – https://obs.pleven.bg/. Първото онлайн заседание бе излъчено на 27 август 2020 г. Видеоизлъчването стана възможно след осигурена техническа възможност и монтаж на съответната апаратура в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. Камера 1 и Камера 3 държат в кадър през цялото време банките с общински съветници в двете части на Конферентната зала. Камера 2 е насочена към централната банка, на която са председателстващият заседанието председател на Общинския съвет и кметът на Общината. Съгласно Правилника за организацията и дейността на ОбС – Плевен чл.47, ал.5 „…Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват по електронен път, в реално време, на интернет страницата на Общинския съвет. Видеозаписите на заседанията се съхраняват на сървъра на доставчика.“

По изключение, Общинският съвет може да приеме решение отделни заседания или части от тях да не се предават.

Подобни новини

Back to top button