ОбществоОбщинска и държавна администрация

Избраха Даниела Петкова за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Коиловци

Даниела Петкова ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Коиловци до провеждането на редовния местен вот и полагане на клетва от новоизбрания кмет. Изборът на Петкова бе гласувано днес от Общинския съвет на Плевен. Кандидатурата й бе единствената предложена при дебата по точката и подкрепена единодушно от съветниците.

До избора на ВРИД кмет на Коиловци се стигна, след като с Решение № 267-МИ/13.06.2024 г. на Общинска избирателна комисия – Плевен са прекратени предсрочно пълномощията на заемащия този пост Мирослав Илиев на основание чл. 42, ал .1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно чл.42, ал.6 от същия нормативен акт „…Когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет“.

Даниела Петкова е дългогодишен служител на кметство Коиловци, има стаж в кметската администрация като специалист „ЕСГРАОН“, местен жител е. Броят на населението по постоянен адрес на с. Коиловци към 15 март 2024 г. е общо 697 души, поради което в кметство Коиловци следва да се произведе частичен избор за кмет.

Подобни новини

Back to top button