ЕкологияСтраната

Да запазим Черно море живо, призовават от „Грийнпийс“ – България

В първия ден от юли „Грийнпийс“ – България публикува доклад, създаден заедно с учените от Института по океанология на БАН, който подчертава критичната нужда от създаването на строго защитени морски зони в Черно море с цел ефективното опазване на живота в него.

За да запознае широката публика с красотата на биоразнообразието, което се крие под морската повърхност, организацията създаде специална интерактивна страница „Живо Черно море“. Благодарение на илюстрациите на Надежда Каридова от Студио „Пънкт“, всеки може да се гмурне под вълните и да се срещне с най-емблематичните черноморски бозайници, риби, миди и растителен живот.

С това от „Грийнпийс“ – България целят да насочат общественото внимание  към рисковете, пред които е поставен балансът в тази крехка екосистема.

„Животът в Черно море е постоянно под заплаха от редица човешки фактори като прекомерния улов, нерегламентираното тралене, унищожаването на редки местообитания, замърсяването, еутрофикацията, големите газови индустриални проекти и войната в Украйна.“ – коментира Кремена Ватева, координатор на кампанията „Живо Черно море“.

Въпреки тези предизвикателства, природата има способността да се възстановява, стига да ѝ се предостави необходимата подкрепа. В България създаването на строго защитени зони или морски резервати е жизненоважна стъпка към това възстановяване.

Морските резервати водят до по-чисти и бистри води, богати рибни поколения и по-ефективна защита от вредни риболовни практики. Строго защитените зони помагат за цялостното здраве на морето, като увеличават четирикратно броя на рибите и другите морски организми дори извън границите на зоната.

Организацията стартира петиция за създаване на първия изцяло морски резерват в България; за международно сътрудничество относно опазването на Черно море; и за строга защита на поне 10% българско Черноморие до 2030 г.

Подобни новини

Back to top button