Право

Новите съдебни заседатели в Районен съд – Плевен встъпиха в длъжност

39 съдебни заседатели положиха клетва пред Общото събрание на съдиите при Районен съд – Плевен и с подписването на клетвения лист официално встъпиха в длъжност. На всеки от новите съдебни заседатели беше връчен Наръчник за съдебния заседател. Непосредствено след полагането на клетва съдия Асен Даскалов от състава на Районен съд – Плевен проведе встъпителното обучение на новите съдебни заседатели, което се осъществява по линия на Националния институт на правосъдието. След задължителното първоначално обучение за всички съдебни заседатели, разпределението им за участие в дела ще става на принципа на случайния подбор.

В българската съдебна система заседателите са представители на обществеността в съдебната зала. Задължително е да са неосъждани и пълнолетни. Те участват в разглеждането на наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание повече от 5 години „лишаване от свобода“. В тези случаи съдебният състав се състои от един съдия и двама съдебни заседатели. Съдебният заседател е равностоен член на състава, разглеждащ и решаващ делата. При определянето на крайния съдебен акт заседателите имат равен глас със съдията и могат да имат  различно от неговото становище. В случай че той не е съгласен с представителите на обществеността, изготвя „особено мнение“ в мотивите по акта.

Подобни новини

Back to top button