Начало Бизнес Услуги
17 Януари 2022 г., Понеделник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Четвъртък, 02 Септември 2021 16:20
Сряда, 01 Септември 2021 11:34
Вторник, 31 Август 2021 16:27
Вторник, 31 Август 2021 14:50
Вторник, 31 Август 2021 11:01
Вторник, 31 Август 2021 08:51
Понеделник, 30 Август 2021 22:05
Понеделник, 30 Август 2021 16:08
Понеделник, 30 Август 2021 15:22
Понеделник, 30 Август 2021 11:32
Понеделник, 30 Август 2021 11:23
Петък, 27 Август 2021 15:22
Петък, 27 Август 2021 09:10
Петък, 27 Август 2021 09:05
Петък, 27 Август 2021 09:00
Четвъртък, 26 Август 2021 18:00
Четвъртък, 26 Август 2021 16:45
Четвъртък, 26 Август 2021 14:58
Четвъртък, 26 Август 2021 12:06
Четвъртък, 26 Август 2021 11:19
Четвъртък, 26 Август 2021 10:50
Четвъртък, 26 Август 2021 10:15
Четвъртък, 26 Август 2021 10:00
Четвъртък, 26 Август 2021 09:15
Четвъртък, 26 Август 2021 09:10
РЕКЛАМА
Услуги
Кабинетът реши за имоти в Плевенско и Ловешко по трасето на АМ "Хемус" Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 22 Юли 2021 17:35
am Hemus stroejПравителството е взело днес решения за разпореждане с имоти.
Едно от тях е за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за изграждане на автомагистрала „Хемус“. Те се намират в землищата на с. Бохот, област Плевен, с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци, област Ловеч, и са определени съгласно одобрени подробни устройствени планове - парцеларни планове за трасето.
Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
Близо 10 милиона лева са получили 502 фирми в областта за справяне с пандемията Печат Е-мейл
( 2 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 22 Юли 2021 09:52
OICPleven MeetingMedia 21072021 DiagramaSZ j1 515 договора за общо 27 966 516.46 лв. безвъзмездна подкрепа за преодоляване на последствията от пандемията са сключили фирми в Северозападния район на планиране от август 2020 г. до средата на юли 2021 г. по четири процедури от Оперативнапрограма „Иновации и конкурентоспособност“. 523 от тях са на предприятия от област Плевен на стойност 9 733 879,33 лв..
Освен по програмата за подкрепа чрез оборотен капитал за преодоляване на последствията от временните противоепидемични мерки, микро, малки и средни предприятия имаха възможност да кандидатстват по още пет процедури, финансирани със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. От август 2020 г. до средата на юли 2021 г. по четири от тезипроцедури в област Плевен
502 фирми са сключили 523 договора с обща стойност 9 733879,33 лв. безвъзмездна помощ
.

С най-широк обхват е процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по която 460 фирми от областта ни са получили безвъзмездно 3669 472,80 лв.В град Плевен осъществяват дейността си 354 от тях, 29 работят в Червен бряг, 14 в Кнежа, 13 в Левски, 9 в Белене, по 6 в Никопол и Долна Митрополия, 5 в Гулянци, 4 в Пордим и по 3 в Долни Дъбник и Искър.
Други две мерки са насочени към малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози и към регистрираните по Закона за туризма като туроператор или туристически агент. Сключените договори в областтаса съответно 18 за автобусните превозвачи на обща стойност 1 079 810,02 лв. и 9 за туристическия сектор за 58 229,12 лв. общо безвъзмездно подпомагане.
По процедурата за подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 саодобрени 36 компанииот Плевен, Белене, Долни Дъбник, Левски, Червен бряг и Черковица, като договореното финансиране за тях възлиза на почти 5 млн. лв. Изплатени до момента са 3060 562,45 лв.
Предстои подписването на договорите по процедурата за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв., по която е осигурен допълнителен финансов ресурс.
Последно променен на Петък, 23 Юли 2021 11:40
 
До 2 август декларираме и плащаме данъци за второто тримесечие на 2021 година Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 15 Юли 2021 14:09
danaci plashtane2На 2 август 2021 година изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларации за второто тримесечие на 2021 година, напомнят от Националната агенция за приходите (НАП). Това е и последният ден за внасяне на удържания данък към бюджета. Най-бързо и лесно плащането се извършва чрез виртуален ПОС в портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).
Физическите лица, които са получили доходи от наем, от друга стопанска дейност или от други източници, изплатени през второто тримесечие, също обявяват до 2 августпред НАП дължимите от тях авансови данъци.
В същия срок се декларират и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и удържаните окончателни данъци върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).
Информация за декларирането и внасянето на данъците можетеда получите в сайта на приходната агенция - www.nra.bg или от Информационния център на НАП: 0700 18 700, според тарифата на съответния оператор.
Последно променен на Четвъртък, 15 Юли 2021 21:11
 
На 16 възлови кръстовища 180 камери с възможност за лицево разпознаване ще следят пътния трафик в Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 21 Юли 2021 14:27
kameri trafikСъс заключителна пресконференция в Заседателната зала на Община Плевен беше приключено изпълнението на Дейност 4 „Внедряване на система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в град Плевен” по проект „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен”. Главна цел на проекта е постигане на устойчив градски транспорт в областния град чрез намаляване на вредните емисии, шума и подобряване качеството на транспортните услуги посредством въздействие върху подвижния състав, управлението на трафика и въвеждане на интелигентни транспортни системи.
В периода от 2 март до 15 юли 2021 година беше изградена система за видеонаблюдение на общо 16 възлови кръстовища в Плевен - 8 светофарни в централната част и 8 без светлинна регулация по периферията на града, с които са обхванати всички входно - изходни артерии. Монтирани са 180 видеокамери, които в реално време следят движението. Камерите позволяват разпознаване на номерата на МПС, както и лицево разпознаване на водачите. Видеосъоръженията ще се следят от служители на ОД на МВР и на Община Плевен. Лицензът на софтуера, с който разполага Община Плевен, е безсрочен.
По проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен” бяха доставени 14 нови тролейбуса, с което съставът на „Тролейбусен транспорт” ЕООД вече е изцяло подменен с екологични возила, общо 54 на брой. Доставени бяха и специализирани сервизни машини за тролейбусния транспорт. По същия проект се въвежда и електронна система за таксуване в градския транспорт на Плевен, която в момента е в процес на тестване.
Последно променен на Сряда, 21 Юли 2021 14:31
 
Започна рекултивацията на старото плевенско депо за отпадъци Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Бизнес - Услуги
Написано от Вестник "Посредник"   
Вторник, 13 Юли 2021 18:11
depo rekultivacijaС церемония „Първа копка” днес беше даден официалният старт на проекта „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Плевен”. Проектът се финансира по Административен договор за БФП № BG16M1OP002-2.010-0012-C01 (№ Д-34-31/13.05.2020 г.), Процедура № BG16M1OP002-2.010, Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 по Приоритетна ос "Отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Основната цел на проектното предложение е насочена към изпълнение на задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.
Ще бъдат изпълнени полагане на рекултивиращ слой и биологична рекултивация в обхват на тялото на отпадъците; изграждане на система за повърхностно отводняване и изграждане на система за мониторинг.
Площта, която е заета от отпадъци, е около 185 дка. Планирано е след прибутване и предепониране на отпадъците да бъде оформено тялото на рекултивацията, което ще е с площ около 173.16 дка. Предвид голямата площ на депото, за изграждането на дренажния слой за биогаз и дренажния слой за филтрирали през рекултивационния слой атмосферни води ще бъде използван дренажен геокомпозит двустранно каширан с геотекстил. С изграждането на водоплътен горен изолационен екран се цели да се елиминира количеството инфилтрат генерирано от отпадъците, разказа на последваща пресконференция по проекта неговият ръководител Стефан Милев – заместник-кмет на Община Плевен.
Проектната разработка предвижда изграждане на газоотвеждаща система, състояща се от газов слой, 21 бр. газови кладенци, система за събиране и разпределяне на биогаза, включваща мрежа от газопроводи, 9 бр. кондензационни кладенци, вентилатор за извличане на биогаз и инсталация за високотемпературно обезвреждане на биогаз.
Ще се изгради и охранителна канавка около рекултивираното тялото на отпадъците. В проекта е залегнало и изграждането на система за мониторинг на депото, състояща се от 3 броя кладенци за контрол на подпочвени води и 24 бр. геодезически репери за контрол на сляганията в тялото на отпадъците.
След извършване на техническата рекултивация ще се извърши биологична рекултивация на депото в срока на устойчивост на проекта – 5 години от окончателното плащане по проекта, поясни още Стефан Милев.
Срокът за изпълнение на техническата рекултивация е 270 дни от датата на откриване на строителната площадка – 04.03.2021 г., а  срокът за изпълнение на биологичната рекултивация за първата година – 30 дни след приключване на техническата рекултивация – полагане на почвен слой с дебелина 1,00 м, от които хумусен почвен слой 0,30 м.
Общата стойност на проекта е 12 241 909, 84 лева – 100 % безвъзмездна финансова помощ.

 
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 225
Фейсбук коментари
Сподели статията