21 Юни 2021 г., Понеделник
НОВИНИ
Фен зона
Последни новини

Неделя, 20 Юни 2021 14:13
Петък, 18 Юни 2021 15:06
Петък, 18 Юни 2021 13:06
Петък, 18 Юни 2021 11:45
Петък, 18 Юни 2021 10:36
Петък, 18 Юни 2021 09:49
Петък, 18 Юни 2021 09:16
Петък, 18 Юни 2021 09:10
Петък, 18 Юни 2021 09:05
Петък, 18 Юни 2021 08:47
Четвъртък, 17 Юни 2021 15:27
Четвъртък, 17 Юни 2021 15:05
Четвъртък, 17 Юни 2021 13:44
Четвъртък, 17 Юни 2021 12:14
Четвъртък, 17 Юни 2021 11:45
Четвъртък, 17 Юни 2021 11:37
Четвъртък, 17 Юни 2021 09:25
Четвъртък, 17 Юни 2021 09:20
Четвъртък, 17 Юни 2021 09:15
Сряда, 16 Юни 2021 15:20
Сряда, 16 Юни 2021 14:07
Сряда, 16 Юни 2021 12:48
Сряда, 16 Юни 2021 11:38
Сряда, 16 Юни 2021 11:17
Сряда, 16 Юни 2021 11:11
РЕКЛАМА
Право
Владимир Николов е избран за окръжен прокурор на Плевен Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Четвъртък, 10 Юни 2021 09:04
prokuror nikolov2Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен, в който участват атестираните кандидати – Владимир Николов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен и Диана Мицканова – прокурор в Специализираната прокуратура., информират от ВСС в новините за 9 юни 2021 г.
С 6 гласа „За“ и 3 гласа „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата на прокурор Николов.
Прокурор Николов притежава над 18 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва и развива в Районна прокуратура – Плевен като последователно заема длъжностите „младши прокурор“, „прокурор“, „заместник - административен ръководител – заместник-районен прокурор“, а в периода от 2012 г. до 01.08.2017 г. е неин административен ръководител. Поради изтекъл мандат, считано от 02.08.2017 г. до настоящия момент заема длъжността „прокурор“ в същата прокуратура.
Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Николов спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен.
Мотивите му за участие в процедурата са натрупания професионален опит, лични качества и компетентност, с които смята, че ще допринесе за възходящото развитие и утвърждаване на Окръжна прокуратура – Плевен.
Според концепцията за стратегическо управление на Окръжна прокуратура – Плевен, приоритетно за него е създаването на колегиална атмосфера и отличен микроклимат; справедливо разпределение на делата; повишаване квалификацията на магистратите и съдебните служители; развиване на международното правно сътрудничество; намаляване броя на върнатите от съда прокурорски актове; акцентиране върху срочността и качеството на разследване; увеличаване броя на постигнатите осъдителни присъди и намаляване броя на оправдателните такива; провеждане на проактивна политика в борбата с престъпността – битова престъпност, корупционни престъпления, по линия на разпространението на наркотични вещества, трафик на хора; повишаване ефективността при образуването и работата с бързи производства; справедливо и адекватно признание на магистратите и съдебните служители за положения труд и постигнатите резултати; възлагане на следователите разследвания с фактическа и правна сложност и подобряване взаимодействието между тях и органите на МВР; работа върху медийната политика и стремеж към максимална откритост и прозрачност към обществото.
Въпроси към кандидата поставиха Стефан Петров, Евгени Иванов, Пламен Найденов, Йордан Стоев и Огнян Дамянов - членове на Висшия съдебен съвет, които обсъдиха с него ресурса на Следствието и натовареността на следователите в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Плевен, както и на разследващите полицаи. Акцент бе поставен върху организирането на качествен ръководен екип и създаването на добър работен микроклимат. Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се поинтересуваха и от позицията на прокурор Николов като председател на Асоциацията на прокурорите в България и дали ще продължава да я изпълнява ако бъде избран за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен.
Подкрепа за кандидатурата заявиха Георги Кузманов и Евгени Иванов – членове на Висшия съдебен съвет, като се обосноваха с добре изготвената концепция и отличното представяне, високия професионализъм и мотивация за заемане на длъжността.
Последно променен на Четвъртък, 10 Юни 2021 09:31
 
Променя се режимът на достъп на граждани, адвокати и журналисти до Съдебната палата Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 04 Юни 2021 16:06
sadebna palata2Във връзка с актуализираните Правила и мерки за работата на съдилищата в условията на пандемия от Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, е издадена Заповед № РД-142 от 04.06.2021 година на и.ф. председател на Окръжния съд в Плевен - съдия Екатерина Панова, с която се актуализират и Правилата и мерките за работа в Съдебната палата в град Плевен, съобщават от съдебната институция.
Според промените в сградата на съда ще се допускат граждани, адвокати, страни по дела, съдии и съдебни служители, без да се изисква от ОЗ „Охрана“ - Плевен доказателства за установяване причината за посещение в съдебната сграда, като се спазва дистанция от 2 метра между лицата.
Достъпът ще се осъществява в периода от 9 до 12 и от 12:30 до 17 часа, като между 8:30 и 9 часа, както и между 12 и 12:30 часа, ще се извършва дезинфекция и проветряване на помещенията.
Отпадат изискванията журналисти да влизат в съдебните зали само по дела със значителен обществен и/или медиен интерес и само след предварителна заявка.
Пълният текст на Заповед № РД-142/04.06.2021 година, може да се намери в сайта на Окръжен съд Плевен.
Последно променен на Петък, 04 Юни 2021 16:19
 
Около 70% от 290 000-те декларирали доходите си до момента, са използвали предварително попълнената данъчна декларация Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Петък, 16 Април 2021 16:32
NAP GD deklaraciaБлизо 290 000 граждани са подали данъчните си декларации за облагане на доходите в НАП до 16 април 2021 година, съобщават от Националната агенция по приходите (НАП). 84 % от тях са избрали да подадат формулярите си по интернет, с което се запазва тенденцията на преобладаващо онлайн деклариране. От приходната агенция съобщават, че 190 000 декларации са изпратени с персонален идентификационен код (ПИК), а тези с електронен подпис (КЕП) са малко над 50 000. В офис Плевен са подадени 9 000 декларации, от които над 5 000 с ПИК, а 1700 с КЕП. Заради Великденските празници данъчната кампания за деклариране на доходите, получени през 2020 година, приключва на 5 май.
Предварително попълнената данъчна декларация е предпочетена от близо 70% от деклариралите доходите си до момента, допълват от НАП. Всеки, който притежава ПИК на НАП или КЕП има достъп до нея през Портала за е-услуги на Агенцията.
От приходната агенция напомнят, че доходите от трудови правоотношения на всички лица, които през 2020 г. са работили от България дистанционно за чуждестранен работодател, подлежат на данъчно облагане в страната. За целта е необходимо в годишната данъчна декларация за доходите на физически лица да декларират реализираните доходи във връзка с дистанционното полагане на труд. Изключение е възможно само за чуждестранните лица, които са работили дистанционно за своя чуждестранен работодател от страната по-малко от 183 дни и между България и държавата, на която са местни лица за данъчни цели има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). От НАП уточняват, че срокът от 183 дни е в рамките на календарната година или в рамките на всеки 12 последователни месеца, в зависимост от конкретната СИДДО. Когато този срок е надвишен, данък се дължи в България от първия ден, в който лицето полага труд дистанционно в страната.
Повече информация за декларирането и плащането на доходите може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор.
 
Срокът за деклариране на доходите за миналата година изтича днес, глобата достига 500 лева Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 05 Май 2021 10:08
NAP GD deklaraciaДнес, сряда - 5 май, изтича срокът за деклариране и плащане на данъка върху доходите на физическите лица за 2020 година. Данъчната кампания приключва в полунощ за ползващите електронни услуги и в 17:30 часа за избралите да подадат формулярите си на хартия в офисите на приходната агенция. Декларацията може да бъде изпратена и по пощата, като важи датата на пощенското клеймо, припомнят от Националната агенция по приходите (НАП). Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията е през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с Персонален идентификационен код (ПИК), който се издава от НАП или Квалифициран електронен подпис (КЕП). Най-удобният начин за внасяне на данъка е по електронен път с дебитна и кредитна карта. Услугата „Справка за задълженията с възможност за плащане“ е достъпна с ПИК и КЕП в портала за е-услуги на приходната агенция, като за плащания с т.нар виртуален ПОС не се дължат такси.
По данни на приходната агенция, 412 хиляди са подадените декларациите към 28 април. Близо 85% от тях са подадени по електронен път с ПИК или КЕП. 19 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата. В офис Плевен са подадени 15 000 данъчни декларации, от които над 11 000 с електронен подпис или ПИК код.
Годишна данъчна декларация са длъжни да подават и лицата, получили хонорари през 2020 година, дори и когато данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Последно променен на Петък, 07 Май 2021 15:05
 
БХК: Няма нито едно уволнение за полицаите, малтретирали протестиращи на 10 юли 2020 г. Печат Е-мейл
( 0 Гласа )
Общество - Право
Написано от Вестник "Посредник"   
Сряда, 14 Април 2021 21:20
poboj na protestiteБългарският хелзинкски комитет осъди Столичната дирекция на Министерството на вътрешните работи (СДВР) за отказа ? да предостави информация за вида на дисциплинарните наказания, наложени на четирима полицаи, малтретирали протестиращи граждани в нощта на 10 юли 2020 г., информира организацията в сайта си.
Според предоставените след осъдителното решение данни, служителите на отдел „Специализирани полицейски сили“ на СДВР са санкционирани със сравнително леки наказания, като няма нито едно дисциплинарно уволнение.
Двама от наказаните полицаи са получили „порицание“ за срок от 6 месеца (като към настоящия момент наказанията би следвало да са заличени поради изтичане на 6-месечния срок), един е със „забрана за повишаване в длъжност за срок от една година“, а служителят на ръководна позиция, за който СДВР оповести, че е наказан „по-тежко“, е санкциониран със „забрана за повишаване в длъжност за срок от две години“, като наказанието още не е влязло в сила, поради съдебно обжалване.
До дисциплинарните производства се стигна след разпространяването на видео, в което се вижда как непосредствено под прозорците на Министерски съвет служители на МВР влачат по земята, ритат и бият участници в протестите. В края на юли 2020 г. СДВР съобщи, че са установени нарушения и ще бъдат наложени дисциплинарни наказания на четирима полицейски служители по повод превишаване на служебни правомощия при употреба на сила.
На запитване от БХК директорът на СДВР отказа да предостави информация какви са дисциплинарните наказания, наложени на четиримата полицейски служители. Мотивите за отказа бяха, че това не е обществена информация, липсва надделяващ обществен интерес, видът на наложените дисциплинарни наказания съдържа лични данни, а и за достъп до вида на дисциплинарните наказания имало предвиден специален ред – по Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).
След обжалване Административен съд София-град отмени отказа (Решение № 1474 от 09.03.2021 г. по адм. д. № 9813/2020 г. на АССГ), като намери изброените мотиви за „противоречиви и взаимно изключващи се“. Съдът изрази своето недоумение от позоваването на НПК от страна на директора на СДВР. В съдебните мотиви се подчертава, че „[и]зпращането на материалите от дисциплинарната проверка на прокуратурата не възпрепятства упражняването на правомощията на директора на СДВР по налагане на дисциплинарни наказания […] държавните служители в МВР носят дисциплинарна отговорност, независимо че деянията им могат да са основание за търсене и на друг вид отговорност“.
С решението си съдът постанови, че „чрез исканата информация заявителят може да си състави мнение относно законосъобразното упражняване от директора на СДВР на дадената му от закона дисциплинарна власт, в случая е налице надделяващ обществен интерес, който дерогира ограничението на достъпа“.
Последно променен на Петък, 14 Май 2021 14:10
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 133
Фейсбук коментари
Сподели статията