Образование

С „Умна класна стая“ по програма „Еразъм+“ плевенско училище ще преодолява негативните последици от пандемията в учебния процес

Сложната ситуация, в която се провежда обучението на учениците в момента, доведе до натрупване на умора и у учениците, и у учителите. На помощ за преодоляването й идва новият европейски проект на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ № 2020-1-BG01-KA101-078634 „Умна класна стая“ по програма „Еразъм+“.
Проектът е насочен към използването на интерактивни методи на обучение, които насърчават интереса към професията, насърчат ефективното придобиване на учебни материали, формират модели на поведение, осигуряват висока мотивация, сила, знания, отборен дух и свобода на изразяване и най-важното – допринасят за сложните компетенции на бъдещите специалисти.
Предвижда се едноседмично обучение на 11 преподаватели в гр. Берлин, Германия. Обучението по време на мобилността ще се осъществява в реални условия, осигурени от партньора, в рамките на 30 учебни часа. Учителите ще обогатят и надградят своите знания и умения включително и развиването на интерактивни компетенции, ще усвоят ноу-хау за различни интерактивни методи (главно методи на преподаване) и ще научат за добри практики, които могат да се приложат в сферата на образованието на химични технологии и електротехническите науки.
Акцентът е поставен върху стимулирането на мотивацията на персонала да повиши квалификациите си и да наблегне на прилагането на иновативни педагогически методи и практики в учебния процес, свързани с обучението. Заедно с това важна цел е и подобряването на качеството на приобщаване на ученици с дефицит на концентрация или хиперактивност. Очаква се в резултат да се повиши качеството на образованието и неговата ефективност чрез модернизирането му посредством интерактивни методи на преподаване.
Устойчивостта на резултатите от проекта ще бъде гарантирана чрез прилагането на иновативни учебни подходи. Повишената професионална квалификация на учителите ще окаже активна подкрепяща функция за по-лесното интегриране и приобщаване на българската образователна система към европейската. В следствие на това ПГЕХТ ще реорганизира и адаптира образователната си стратегия за развитие в зависимост от иновативните насоки в европейското образование и ще предостави възможности за равен достъп до образование, с което ще съдейства за оформяне на единна европейска образователна среда.
Предстоящата работа по проекта зарежда колектива с оптимизъм и разрежда напрежението, защото предстои нещо ново и перспективно.

Подобни новини

Back to top button