Водещи новиниСоциални

Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението в България

С около 35 000 души е намаляло населението на България през изминалата година, обявиха от Националния статистически институт (НСИ). Към 31 декември 2020 г. населението на страната е 6 916 548 души, което е с 34 934 души по-малко (или 0,5%), в сравнение с 2019 година.
Намалява броят на новородените – през 2021 година живо родените българчета са 59 086, което е с 2452 по-малко спрямо предходната година. В същото време броят на починалите се е увеличил с 16 652 и е общо 124 735 души за 2020 г., или 18.0‰. Смъртността сред мъжете (19.6‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (16.4‰). През 2020 г. на 1000 жени умират 1122 мъже.
Според данните от НСИ заключват, че в България продължава процесът на намаляване и застаряване на населението. Пада броят на живо роденитe деца и коефициентът на обща раждаемост, като се увеличава броят на починалите и коефициент на обща смъртност. Също така намалява броят на сключените граждански бракове, но и броят на разводите.
Затвърждава се тенденцията коефициентът на смъртност да е по-висок в селата (24.2‰), отколкото в градовете (15.7‰), което може да се обясни и с това, че в повечето села живеят предимно хора в напреднала възраст.
През 2020 спрямо 2019 г. във всички области има увеличение в стойността на коефициента на обща смъртност като най-голямо е то в областите Видин – 4.8 промилни пункта, Разград и Смолян – по 4.6 промилни пункта. Най-малко е увеличението в областите Бургас – 1.2 промилни пункта, София (град) и Ловеч – по 1.6 промилни пункта.
В резултат се повишава средната възраст на населението, която е 44 г. за 2020 г., спрямо 40.4 г. през 2001 г. Трудоспособното население е с около 17 000 души по-малко в сравнение с предходната година и в момента е 4,139 млн. души (59,8%). Хората на 65 и повече години в края на м.г. са 1 504 048 души (21,8%), а децата до 15-годишна възраст са 999 014 (14,4%).

Подобни новини

Back to top button