Полиция

От МВР напомнят, че лични документи се преиздават и преди да изтече срокът им на валидност

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 година с оглед предотвратяване появата на напрежение в административното обслужване при издаване на български лични документи, предвид все още големия брой лични карти, чийто срок на валидност изтича през 2021 година, от МВР напомнят на гражданите, че заявления за издаване на лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение на гражданите има възможност заявления за лична карта и/или паспорт да се подават във всяко районно управление, звено „Български документи за самоличност“ (БДС), на територията на Областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. В рамките на работното време на съответните звена гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено „БДС“ на територията на областта по постоянния им адрес. Готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.
Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява прием на заявления за издаване на лични документи по предварително създадена организация и при спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки;
Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. разпоредбата на § 10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците) се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 година до 31 януари 2021 година. За срока на удължаването с 6 месеца личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина – при условията на реципрочност;
Притежателите валиден електронен подпис могат да подменят личната си карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да подадат документи онлайн на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg, където могат да се информират подробно за условията на услугата по електронен път.
Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 дни след датата на изтичане на нейната валидност. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20 лв. до 150 лв.
При необходимост има готовност за удължаване на работното време на звената „БДС“, за което гражданите ще бъдат своевременно информирани.

Подобни новини

Back to top button