Образование

Първо място за Медицинския университет в конкурс, посветен на Европейската седмица в България

Медицинският университет в Плевен завоюва Първа награда във възрастова група 19+ в конкурс, обявен от Центъра за развитие на човешките ресурси по повод на Европейската седмица в България, информират от Университета.
Националната инициатива, чиято цел бе да популяризира общоевропейските ценности, се проведе в периода 9 – 17 май 2021 година. Кампанията бе организирана от Националното звено за координация по дейност eTwinning за България с подкрепата на Програма „Еразъм+“, Програма „Европейски корпус за солидарност“, дейностите Европас – България, Еврогайдънс – България, Евридика – България, Евродеск – България и ECVET. Основните критерии, по които бяха оценявани кандидатурите, са: иновативност, актуалност, участие на обучаемите, мащабност на дейностите, резултати/въздействие.
В конкурса взеха участие 38 институции от цялата страна. Те отбелязаха Европейската седмица в България чрез разнообразни, креативни форми на участие – викторини, дискусии, конкурси, изложби, беседи, презентации, рисунки на асфалт, онлайн игри, изработка на плакати, стартиране на нови еТwinning проекти, онлайн уроци, дискусионни форуми. В тях участниците разказваха за историята на Европейския съюз, за новите предизвикателства пред Обединена Европа, за общоевропейските ценности, които създават единство, сътрудничество, солидарност.
Медицинският университет в Плевен се включи активно в кампанията с поредица от вълнуващи и интересни събития. Със съдействието на Регионалния академичен център в Плевен бе представена пътуващата изложба „Българският принос в културно-историческото многообразие на обединена Европа“ (Из художествено-документалното наследство на БАН). Съпътстваща дейност беше викторината „Познаваш ли Европа?“, в двуезичен вариант – на български и на английски езици. Създадена от доц. Теодора Вълова, състезателната игра съдържа любопитни и малко известни исторически факти за Европейския съюз. Отговорилите правилно на въпросите студенти и средношколци получиха награди.
Мащабната инициатива във висшето училище се реализира под наслов „Седмица на Европа в Медицински университет – Плевен“. В нея участваха български и чуждестранни студенти от специалност „Медицина“. От Медицинския колеж в Плевен присъстваха бъдещи медицински лаборанти, помощник-фармацевти и медицински козметици. По покана на организаторите към честванията се присъединиха и средношколци от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, специалност „Изпълнител на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“. Гимназията е партньор на висшето училище.
Събитието привлече и много преподаватели: член-кор. проф. Григор Горчев, Директор на научноизследователския институт на МУ-Плевен, Почетен ректор на университета; проф. Добромир Димитров, Ректор на МУ-Плевен, доц. Е. Бързашка, Медицински колеж – Плевен; доц. Т. Вълова и преподаватели от различни факултети.
Дейностите, проведени в Медицински университет – Плевен, бяха присъединени към проявите на европейско ниво, случили се до 30 май в България в рамките и на Европейската младежка седмица. На интерактивната карта на Европа – https://europa.eu/youth/week_bg, събитията могат да се открият като се използва търсачката по държави и възрастова категория – 19+.

Подобни новини

Back to top button