ПолитикаСвета

България да стене пълноправен член на Шенгенското пространство искат евродепутатите

В новия доклад за Шенген европейските депутати настояват за пълното интегриране на България и Румъния в зоната за свободно движение. В аргументите за пореден път се посочва, че и двете страни са изпълнили изискванията за присъединяване към Шенген.
В доклада, приет с 505 гласа „за“, 134 гласа „против“ и 54 гласа „въздържал се“ Европейският парламент заявява, че държавите членки трябва бързо да възстановят свободното движение в Шенгенското пространство. Отбелязвайки, че някои проверки по вътрешните граници се извършват от 2015 г. насам, евродепутатите твърдят, че тези проверки вече не отговарят на критериите за пропорционалност и необходимост и следователно са незаконни. Когато е необходимо, Комисията следва да започне и процедури за нарушение.
Членовете на ЕП са обезпокоени от сведенията за акции за отблъскване от страна на Frontex по външните граници на Шенген и настояват за повече прозрачност относно дейностите на агенцията, особено тези, които се извършват в морето, както и за изпълнение на задълженията ? за докладване. Парламентът подчертава, че оказването на помощ на бедстващи хора в морето е правно задължение и изисква от граничната агенция да наеме наблюдателите на основните права, от които се нуждае, както е предвидено в регламента.
Констатира се, че Хърватия също е изпълнила изискванията, както отбеляза Комисията по време на посещението си в страната през ноември 2020 г. Въпреки това членовете на ЕП са обезпокоени от сведенията за нарушения на правата на човека на хърватските граници и се надяват Хърватия да осигури адекватни нива на персонал, обучение на персонала и капацитет за наблюдение при граничните си операции. Евродепутатите приветстват създадения от Хърватия независим механизъм за мониторинг на действията на полицията спрямо незаконните мигранти и кандидати за международна закрила.
Евродепутатите приветстват разработването на информационни системи (като Визовата информационна система и Системата за влизане/излизане) в областта на управлението на границите и визите и призовават тези проекти да бъдат завършени без забавяне. В перспектива Парламентът подчертава, че е необходима реформа на Кодекса на шенгенските граници, за да се преодолее настоящото състояние на пространството за пътуване без граници. Въпреки че граничният контрол остава прерогатив на държавите членки, нови предпазни механизми биха могли да гарантират оттеглянето на контрола, когато той вече не е пропорционален отговор.

Подобни новини

Back to top button