Минали избори

И РИК Плевен излезе с решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в 3 секции

Със свое решение от 12:47 часа днес Районната избирателна комисия в Плевен е взела решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в три секции в областта. 
Ето пълният текст на решението.
В РИК Плевен е получено протоколно решение от 11.07.2021г. в 11.52ч., с което РИК Плевен е уведомен за следното: при наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване по чл.269 от ИК и наличие на попълнен констативен протокол от СИК, Районната избирателна комисия взема решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.
В РИК Плевен е постъпил констативен протокол за СИК № 151100021 в Община Долни Дъбник, от който се установява, че СУМГ не може да приема нито една от картите. СИК е преустановила гласуването с машина и без указания от РИК е преминала към гласуване с хартия.
В СИК 152400050 (в Плевен) е преустановено машинното гласуване и е издаден констативен протокол за проблем със СУМГ, подписан от председател и секретар на СИК и техник на СИЕЛА. Там не е започвало гласуване с хартиени бюлетини.
В СИК 152700002 (в Пордим) е преустановено машинното гласуване и издаден съответен протокол за това по надлежния ред. В последствие машината е проработила и гласуването с машина е продължило.
Предвид изложеното и съобразявайки се с протоколно решение на ЦИК от 11.072021г, РИК Плевен
Р Е Ш И:
            В СИК 152700002 гласуването да продължи с използване на хартиени бюлетити.
            В СИК 151100021 гласуването да продължи с хартиени бюлетини.
            В СИК 152400050 гласуването да продължи с хартиени бюлетини.
            На съответните секции да бъдат раздадени  приложения както следва: Приложение 96-НС-хм и Приложение 96-НС-кр. по определения от РИК ред.
С решението да бъдат запознати  Общинските администрации и длъжностните лица, определени със Заповед на Кмета по организацията и провеждане на изборите на 11.07.2021г.
Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
Председател: Василка Николова Митева
Секретар: Пламен Тодоров Иванов

Снимка: БНР

Подобни новини

Back to top button