Минали избори

РИК – Плевен отхвърли и двете постъпили до момента жалби за изборни нарушения

Две жалби са постъпили до този час в Районната избирателна комисия (РИК) – Плевен. И двете са отхвърлени – първата като недопустима, а втората като неоснователна.
Първата жалба е подадена от областния председател на ПП „Движение за права и свободи”. Тя е за нерегламентирано снимане на екрана на машината и упражняване на вот от придружител в СИК 153900012 и СИК 153900013 в Община Кнежа. В жалбата се съдържат твърдения за съществени нарушения свързани с опорочаване правото на свободно упражняване правото на вот от избирателите. А именно, че преди да гласува избирателя, представител/застъпник го задължава да снима екрана на машината за гласуване и да удостовери направения вот; при гласуване от страна на избирателя членовете на комисията допускат същия да заснеме екрана на машината за гласуване и да удостовери, начина на гласуване преди да излезе от СИК; масово се допускат избиратели с придружител, който упражнява вместо тях правото на вот, с което е абсолютно нарушение.
След запознаване с оплакванията в подадената жалба, и съобразявайки правомощията, които има Районна избирателна комисия намира че същата се явява неоснователна, по следните съображения:
От членове на РИК – Плевен бяха проведени разговори с председателите на СИК, които категорично оспориха изнесеното в подадената жалба, че при упражняване на вота от страна на гласоподавателите няма и не биха допуснали нарушаване на изборните правила в секциите. От началото на изборния ден е създадена организация на изборния процес, която не дава възможност правилата да бъдат нарушавани. 
Ето защо РИК – Плевен отхвърля подадената жалба като неоснователна.
Втората жалба е подадена от общинския ръководител (не е посочено, но вероятно общината е Долни Дъбник) на ПП ГЕРБ за нарушения в с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник. Според жалбата член на БСП стои пред изборните помещения и агитира в изборния ден. РИК – Плевен посочва, че „Към жалбата няма приложени доказателства.Липсват доказателства и изявление за представителна власт”.
Освен това, жалбата е постъпила по електронната поща, без същия да е подписан  и сканиран.
Аргументацията на РИК – Плевен продължава така: „Съгласно т.4.4 от Решение №623/04.04.2019г. на ЦИК, когато се установяват нередности в жалбата или сигналът, подателят се уведомява по телефон, електронната поща или на адрес с писмо, с указание за отстраняване.
РИК-Плевен не може да се свърже с подателя на жалбата по причини изложени по-горе.
В Изборния кодекс не са установени специални правила, които да дерогират приложението на общите, установени в Административно процесуалния кодекс, досежно производството по подаване на сигнали и жалби, както и изискванията относно тяхното съдържание и такива по отношение на подателите им.
По аргумент от чл.29 АПК независимо дали искането е писмено или устно то се подписва от заявителя, в случай, че е устно-се съставя протокол, който също следва да бъде подписан от заявителя.
Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т. 20 от ИК, РИК-Плевен решава да остави без разглеждане подадената жалба като недопустима.
И двете решения може да се оспорят пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Подобни новини

Back to top button