Граждани за прозрачно управлениеПроблеми

Разследване: Как една Община чака мост да пропадне и плаща милиони за ремонт и временни решения

Автор: Димитър Димитров

Преди 8 месеца получих предложение от Фондация „Съвременна плевенска медия“, да се включа в проекта им „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“ – финансиран от Фондация „Америка за България“. Приех предложението да извърша наблюдение на обществените поръчки за периода 2018 -2020 г. на две общини в областта – Долни Дъбник и Червен бряг. Знаех, че така ще надградя гражданския си опит и експертиза, които придобих от участието си в предишни години в различни проекти, финансирани също от Фондация „Америка за България“, насочени към измерване на публичността, прозрачността и отчетността на различни институции.
Методиката на наблюдение изискваше да се групират обществените поръчки по определени критерии и да се извърши анализ. На първо място установих, че обичайно в последната година на управленските мандати на общинските кметове – в случая 2019 година, рязко намалява броят на обявените обществени поръчки, респективно и сумите за усвояване, в сравнение с 2018 г. и последвалата 2020 г. Това е сигнал, че администрациите почти спират да работят в направление обществени поръчки в годината на местни избори. Основно се възлагат поръчки, които са ежегодни и свързани с комунално-битовото обслужване като зимно поддържане и снегопочистване, текущи ремонти на общинската пътна мрежа, охрана на обществени обекти и зареждане с горива на автомобилите на общината. Липсват големи проекти със значение за местната общност.
През 2020 година се наблюдава увеличаване на обществените поръчки с вид на процедурата „публично състезание“, сравнено с предишните години, когато преобладават процедури „открита процедура“, „обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП“. Обяснимо е, че при обществени поръчки, свързани с финансиране със средства по оперативните програми, се прилага процедурата „публично състезание“, тъй като контролът на изразходваните средствата там е по-голям.
Трябва да отбележа, всичко вървеше рутинно. Считах, че няма да имам много работа. Докато не стигнах до една обществена поръчка на Община Червен бряг, а именно; „Авариен ремонт и укрепване на пътно съоръжение – мост над р. Искър на път PVN 1188, свързващ гр. Червен бряг и с. Горник“.Тогава изникна в съзнанието ми споменът за една мъглива есенна сутрин, когато, гледайки сутрешните блокове на големите медии, всичко гърмеше в националния ефир: Общината е затворила моста над р. Искър за с. Горник.

На 24 октомври 2018 г. кметът на община Червен бряг обяви частично бедствено положение заради опасното пропадане на моста над река Искър по пътя за село Горник. Насипи от двете страни на моста спираха преминаването на превозни средства.

Спомняте ли си новините от Червен бряг с дата 24 октомври 2018 година? Живеещите в района със сигурност добре си спомнят. Гледахте ли репортажите на националните медии: БНР, БиТиВи, Нова ТВ и др. и на регионалните медии за откъснати от общинския център населени места и маршрут от над 90 км, за да достигнат жителите на тези населени места до важни за здравеопазването, образованието и комунално-битовото им обслужване дейности?

Така изглеждаше на карта 90-километровият обход до Червен бряг вместо обичайните 14 километра за жителите на Койнаре.

На 24 октомври 2018 г. в община Червен бряг беше обявено частично бедствено положение заради срутил се мост на изхода на града. То беше с обхват село Горник, село Сухаче, село Лепица, село Чомаковци, град Койнаре и село Глава. Причината – прекъснатата пътна връзка с тези села заради авариралия мост над река Искър на изхода на град Червен бряг за село Горник. За движението беше определен обходен маршрут: Червен бряг – Рупци – Радомирци – Горни Дъбник – Писарово – Искър – Глава – Койнаре – Чомаковци – Лепица – Сухаче – Горник.
Но малко се говореше за причините да се стигне до подобно безумие.
Познавам района и знаех, че мостът над р. Искър към с. Горник не изглежда добре. А точно тогава мостът при с. Чомаковци беше съборен и по поръчка на агенция „Пътна инфраструктура“се строеше нов, който нямаше да бъде готов в близките 6 месеца.Кметът на Червен бряг ни убеждаваше, че се прави всичко необходимо, за да се справят с положението. Сезиран бил областният управител на област Плевен, заседавала е комисия, уведомена е Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерския съвет. Чакат се средства в размер на 660 264,84 лв. (без ДДС)от държавата за неотложни аварийно-възстановителни работи по моста, разбрахме през октомври 2018 г. от обилната пресинформация, подавана от кмета на Община Червен бряг и от Областна администрация.
При прегледа на публикуваното в „Профил на купувача“ в сайта на Община Червен бряг ми направи впечатление и следващата обществена поръчка. Тя е за „Авариен временен обход през Реселешко и Горнишко землище (полски път)“.

За нахвърляния чакъл върху този 3-километров полски път са похарчени 167 528,40 лева, без ДДС.

Общинската администрация се опитваше да смекчи тежкото положение и решава да подобри състоянието на около 3-километрова отсечка, която преминава от с. Горник до с. Реселец (съществуващ полски път) и през моста при с. Реселец към град Червен бряг, за сумата от 167 528,40 лева, без ДДС.
Може би в местната администрация са считали, че този маршрут ще използват и жителите на гр.Койнаре и с. Чомаковци, за да достигнат до общинския център. Но следващата обществена поръчка, която е последна за 2018 година, ме опроверга.
Вероятно жителите на населените места Чомаковци, Горник, Лепица, Сухаче, Еница и град Койнаре, са успели да привлекат вниманието на всички отговорни фактори в държавата с отвореното писмо на инициативния комитет от събрание, проведено на 20 ноември в Културния дом на село Чомаковци и със заплахи за протести. Те настояват да се построи временен сглобяем мост над река Искър при село Чомаковци, в близост до разрушения, който според писмото през 2014 година е бил ремонтиран за 200 000 лева.

Още едно временно решение, в което през 2018-2019 г. бяха вложени средства – понтонният железен мост при Чомаковци, изграден в близост до разрушения мост, ремонтиран само 4 години по-рано за 200 000 лева.

Интересно, защо само след 4 години го разрушават? В противен случай започват протести. Община Червен бряг на 3 декември 2018 година, обявява поредна обществена поръчка. Тя е за „Временен пътен земен мост тип „Малък автотранспортен разглобяем мост“ (МАРМ) над р. Искър, община Червен бряг“, на стойност от 79 300 лв. без ДДС.
Тогава останахме с впечатлението, че аварията на моста за с. Горник е изненадала всички. Ще бъде интересно, защото ще се появят документи, от които е видно, че общината е била уведомена с писмо да се назначи комисия и да извърши проверка на техническото състояние на моста за с. Горник. Но дали са получили това писмо?
Екипът, изпълняващ проект „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“, извърши журналистическо разследване по документи. С информация, събрана по Закона за достъп до обществена информация, ще се опитаме да изясним причините, довели до състояние за обявяване на частичното бедствено положение. Възможно ли е било това да се избегне? Община Червен бряг била ли е запозната с лошото техническо състояние на моста над р.Искър за с. Горник? И откога? Кои са виновните лица и институции? Действали ли са в синхрон? Как са изразходвани средствата? Изразходвани ли са повече средства от първоначално плануваните по обществената поръчка? Разследва ли прокуратурата някоя от обществените поръчки, свързани с обявеното частично бедствено положение? И още много въпроси, на които ще се опитаме да отговорим в следващия материал, позовавайки се на документи, получени със заявления по Закона за достъп до обществена информация и анализ на тази и на допълнително събрана информация.
Снимки: Община Червен бряг, bTV, posredniknews

Очаквайте продължение!

Подкрепата за Фондация „Съвременна плевенска медия“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Съвременна плевенска медия“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Подобни новини

Back to top button