Водещи новиниИзбори

ЦИК разпредели мандатите в Плевен 2:2:2:2:1, както „Посредник“

Със свое решение късно тази вечер, след тежко заседание с дълъг дневен ред, Централната избирателна комисия обяви резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и седмото Народно събрание.

ЦИК разпределя мандатите в Четиридесет и седмото Народно събрание по метода на Хеър – Ниймайер и съгласно Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители – Приложение № 1 към чл. 248 от Изборния кодекс, както следва:

Партия/коалицияДействителни гласовеМандати
5 ВЪЗРАЖДАНЕ12756813
17 Движение за права и свободи – ДПС34100034
24 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД24974325
25 Продължаваме Промяната67317067
30 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)16696816
32 ГЕРБ-СДС59645659
33 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ26781726
Общо:2422722240

В отделна таблица е посочено разпределението по изборни райони.

За Плевен то е точно такова, каквото го изчислихме в posredniknews.com oще на обяд на 15 ноември – не случайно тази публикация е най-четената не само за последната седмица, а от обновяването на сайта ни.

Изборен район5 ВЪЗ-РАЖ-ДАНЕ17 Дви-жение за права и свободи – ДПС24 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД25 Про-дъл-жа-ваме Про-мя-ната30 ДЕМО-КРА-ТИЧНА БЪЛГА-РИЯ – ОБЕДИ-НЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движе-ние)32 ГЕРБ-СДС33 БСП ЗА БЪЛГА-РИЯОбщо ман- дати
15. Плевен01220229

В Приложение 1 към решението на ЦИК (Плевен е на стр. 76) са описани получените преференциални гласове, като са подчертани имената на кандидатите, които преминават прага от 7% от действителните гласове в района за издигналата ги партия или коалиция. Кои кандидати от БСП и ГЕРБ-СДС стават депутати от 15 МИР с преференции, четете в друга наша публикация.

Новите народни представители, които са били в две листи, ще имат един ден да подадат заявление кой избирателен район искат да представляват. Окончателният списък на новите 240 депутати трябва да бъде обявен до неделя.

Подобни новини

Back to top button