ВолейболОбществоОбщинска и държавна администрацияСпорт

Ще ремонтираме залата за волейбол и двора на детска ясла по „Красива България“

На последното си за 2021 г. заседание единодушно Общински съвет – Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства за финансиране на ремонти за два общински обекта по проект „Красива България“ 2022 г. Проектните предложения са за ремонт на зала „Волейбол“ в областния град и проектиране и основен ремонт на дворното пространство и площадка за игра в Детска ясла „Щастливо детство“.

С първото решение съветниците дадоха съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Ремонт на зала „Волейбол“ в съществуваща сграда“ по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ на проект „Красива България“ 2022 г. В обявата за набиране на проектните предложения, публикувана от Министерството на труда и социалната политика, като допустими кандидати по мярката са посочени общините и областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление. Община Плевен разполага с готова проектосметна документация за залата на стойност 309 512 лв. Предвидените инвестиционни мерки са цялостна подмяна на съществуващото дюшеме с нова настилка, демонтаж на ламперията и частично изкърпване на стените, цялостен демонтаж на съществуващия окачен таван заедно с осветителните тела, които не функционират. Предвижда се направа и на нов окачен таван на мястото на демонтирания, подмяна на врати, остъкляването на залата с PVC дограма ще се запази. Собственото участие на Община Плавен в общия бюджет на проекта възлиза на 60 % или 185 707 лв.

Второто решение е за даване на съгласие по проектно предложение „Проектиране и основен ремонт на дворно пространство и площадка за игра в детска ясла „Щастливо детство“, гр.Плевен“. Проектът ще бъде внесен в рамките на новата сесия на „Красива България“ по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“. Финансовата рамка на всяко проектно предложение в тази част е: общ бюджет – от 60 000 до 450 000 лв. с ДДС; финансиране от ПКБ – най-много 130 000 лв. с ДДС; съфинансиране от кандидата – най-малко 50 % от общия бюджет за проектното предложение. Община Плевен разполага с готова проектосметна документация за обекта на стойност 356 739 лв. Собственото участие на Общината в общия бюджет на проекта е 65 %, или 231 880 лв. Проектът предлага решение за дворното пространство с обособени 4 зони за отделните яслени групи с различни по вид, но еднакви като игрови качества съоръжения.

Съгласно условията за кандидатстване по „Красива България“ 2022 г., резултатите от реализацията на проектите задължително се съхраняват от бенефициента за срок най-малко 5 години след приключване на изпълнението. Това включва и условието да не се променя определеното предназначение на обекта или части от обекта, респективно направените инвестиции в дадената инфраструктура. Изискуемият документ, потвърждаващ и доказващ намеренията на кандидатите, е решение на Общинския съвет.

Крайният срок за депозиране на двете проектни предложения от Плевен за новата сесия на „Красива България“ е 07.01.2022 г.

Подобни новини

Back to top button